Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Provision of a Welsh/English Translation and Interpreting Service

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mehefin 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-141821
Cyhoeddwyd gan:
Wrexham County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0264
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
12 Gorffennaf 2024
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Wrexham County Borough Council is looking to establish a contract with a single Provider for the complete provision of Welsh/English Language Interpretation and Translation services to the Council. CPV: 79530000, 79530000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street

Wrexham

LL11 1AR

UK

Person cyswllt: Julia Pordage-Moore

Ffôn: +44 1978292784

E-bost: julia.pordage-moore@wrexham.gov.uk

NUTS: UKL23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.wrexham.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0264

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of a Welsh/English Translation and Interpreting Service

Cyfeirnod: Proc-23-325

II.1.2) Prif god CPV

79530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Wrexham County Borough Council is looking to establish a contract with a single Provider for the complete provision of Welsh/English Language Interpretation and Translation services to the Council.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 915 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL23


Prif safle neu fan cyflawni:

Wrexham County Borough

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

5.2.1 Translation of written documents from English into Welsh

5.2.2 Translation of written documents from Welsh into English

5.2.3 Simultaneous Welsh language (Welsh to English/English to Welsh) interpreting, either via telephone or video.

5.2.4 Establishment and management of a database of work being requested, being undertaken and completed. This database will endeavour to ensure that identical documents submitted separately are not re-translated, and that similar documents can be identified and the translation needs evaluated to reduce duplication of translation work

5.2.5 Proof-reading and quality control of translated materials

5.2.6 Periodic proof-reading and functionality testing of new and existing digital services to be agreed between the provider and the council.

5.2.7 The Provider will provide these Services, as a minimum, between the hours of 08:45 and 17:15 Monday to Thursday and between 08:45 and 16.45 on Fridays, excluding Bank Holidays.

5.3 The Provider will undertake the translation and proof-reading of documents using its in-house team of translators. The Provider may sub-contract translation work to external translators where necessary, subject to prior agreement by Wrexham and to Clause 16 of this Contract. Any translation work undertaken externally will be considered to be part of the fee and increased or decreased instructions arrangements detailed in Clause 6 below.

5.4 In respect of this Contract, Wrexham's Welsh Language Strategic Officer will coordinate the submission of documents to the Provider (in a manner or format as agreed between the Representatives) and the payment of six-monthly invoices. Compliance with Wrexham's Welsh Language Standards remains the responsibility of Wrexham.

5.5 Wrexham will also ensure so far as possible that duplicated work is not submitted to The Provider for translation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Up to 2 years in yearly increments

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 28/06/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 27/09/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 28/06/2024

Amser lleol: 12:00

Place:

Wrexham County Borough Council, Procurement Department

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Julia Pordage-Moore, Category Manager

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=141821

(WA Ref:141821)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/05/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79530000 Gwasanaethau cyfieithu Gwasanaethau cymorth swyddfa

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
12 Gorffennaf 2024 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Wrexham County Borough Council
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mehefin 2024
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Wrexham County Borough Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
julia.pordage-moore@wrexham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
17/06/2024 10:47
Notice date(s) changed
IV.2.2) Time limit
Old date: 28/06/2024 12:00
New date: 12/07/2024 12:00

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Old date: 27/09/2024
New date: 06/10/2024

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 28/06/2024 12:00
New date: 12/07/2024 12:30

Information requested by interested parties is taking longer than expected to provide.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.