Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

product collation equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 29 Mai 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-137219
Cyhoeddwyd gan:
South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru
ID Awudurdod:
AA32852
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Pack stacking machine for pillow packs of cheese up to 120 packs per minute, packs per stack will be 2-6 with the ability to bypass the stacker as required.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru

Engineering , Rhydygwystl, Chwilog,

Pwllheli

LL53 6SB

UK

Chris Jones

+44 1766810251

cjones@sccwales.co.uk

+44 1766810578
http://www.sccwales.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

product collation equipment

2.2

Disgrifiad o'r contract

Pack stacking machine for pillow packs of cheese up to 120 packs per minute, packs per stack will be 2-6 with the ability to bypass the stacker as required.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42215200 Food-processing machinery
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Converging Solutions Ltd

6 Waterloo Industrial Estate,

Bidford on Avon

B50 4JH

UK
https://convergingsolutions.co.uk/

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 05 - 2024

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:141835)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 05 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
42990000 Peiriannau amrywiol at ddiben arbennig Peiriannau amrywiol at ddibenion cyffredinol ac arbennig
42215200 Peiriannau prosesu bwyd Peiriannau ar gyfer paratoi neu weithgynhyrchu bwyd neu ddiod yn ddiwydiannol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
20 Rhagfyr 2023
Dyddiad Cau:
08 Ionawr 2024 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
cjones@sccwales.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.