Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Pathways to Employment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 29 Mai 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-141783
Cyhoeddwyd gan:
Caerphilly County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0272
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
28 Mehefin 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Caerphilly County Borough Council Social Services, Adult Services has the requirement for a Mental Health Pathways to Employment Service to enable people with a mental health issue to have appropriate support in order to access an effective range of opportunities that will promote involvement in – Paid Employment Supported Employment Vocational Training Volunteering Opportunities In summary, the Pathways to Employment Service will provide: Vocational assessments. Job Matching that involves the individual in the process Personalised Individual Work Development Plans. Access to a range of work related opportunities. Job Coaching model of support if appropriate Appropriate support following employment and for a period afterwards agreed with the individual. Regular review of arrangements Any associated risk assessment and management plans to support involvement and engagement in the work environment The Pathways to Employment Service provides a specialised service for people with mental health issues who wish to remain or return to the open labour market. The service will prepare people with mental health issues to retain employment or access employment and vocational opportunities through structured work activity and/or relevant training. Full details can be found in the invitation to tender (ITT) documents

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Caerphilly County Borough Council

Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach,

Hengoed

CF82 7PG

UK

Leah Emery

+44 1443863161


+44 1443863167
https://www.caerphilly.gov.uk
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pathways to Employment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Caerphilly County Borough Council Social Services, Adult Services has the requirement for a Mental Health Pathways to Employment Service to enable people with a mental health issue to have appropriate support in order to access an effective range of opportunities that will promote involvement in –

Paid Employment

Supported Employment

Vocational Training

Volunteering Opportunities

In summary, the Pathways to Employment Service will provide:

Vocational assessments.

Job Matching that involves the individual in the process

Personalised Individual Work Development Plans.

Access to a range of work related opportunities.

Job Coaching model of support if appropriate

Appropriate support following employment and for a period afterwards agreed with the individual.

Regular review of arrangements

Any associated risk assessment and management plans to support involvement and engagement in the work environment

The Pathways to Employment Service provides a specialised service for people with mental health issues who wish to remain or return to the open labour market. The service will prepare people with mental health issues to retain employment or access employment and vocational opportunities through structured work activity and/or relevant training.

Full details can be found in the invitation to tender (ITT) documents

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=141783.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85000000 Health and social work services
85140000 Miscellaneous health services
85300000 Social work and related services
98000000 Other community, social and personal services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The award criteria for this arrangement will consist of the following criteria and scores:

Selection Criteria Pass/Fail

Quality 70%

Price 30%

The evaluation of the tender responses for this procurement will be undertaken in three (3) specific stages based on the following methodology:

First Stage Evaluation – Assessment of Compliance Criteria - pass / fail

Second Stage Evaluation – Award Stage - Assessment of Tender Response (scored questions) and Commercial (Price) Criteria

Third Stage Evaluation – Interview / Presentation (scored questions)

The contract is being tendered under the Public Contracts Regulation 2015, Schedule 3, falling within Regulation 74-77, otherwise known as the Light Touch Regime. The tender is an open procurement procedure.

Full Details are provided in the invitation to tender (ITT) Document

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCBC/PS2563/24/LE

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     28 - 06 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   02 - 08 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

PLEASE NOTE REGISTERING AN INTEREST IN THE SELL2WALES NOTICE IS NOT

REGISTERING AN INTEREST IN THIS TENDER YOU MUST FOLLOW THE

INSTRUCTIONS BELOW IN ORDER TO SUBMIT A TENDER

As part of the process, the tender will be undertaken utilising Caerphilly CBC's Proactis Portal e-tendering system.

Therefore, companies are invited to follow the directions below to register on the system:

1. Log in to the Proactis Portal E-tendering system at https://www.proactisplaza.com

2. Click the "Sign Up" button.

3. Enter your details such as Organisation Name, Details and Primary Contact Details.

4. Please make a note of the Organisation ID and Login Name, then click Register.

5. You may then receive an email from the system asking you to Click here to activate your account. This takes you to Enter Organisation Details. Or you may be redirected straight to your account home page, depending on your browser.

6. Please enter the information requested, click Next and follow the instructions ensuring that you enter all applicable details.

7. In the Enter Product Classification screen please ensure that you select the Product Classification Codes (CPV Codes)that appear in the tender notice.

8. Accept the Terms and Conditions and then click Next. This takes you in to the Welcome window.

9. In the Welcome window please enter your Organisation name, Organisation ID and User Name (User ID). You now need to create your unique password. Please ensure that you make a note of this along with the other information already recorded.

10. Now click Done and you will enter the Supplier Home page.

11. From the Home Page, go to the “Opportunities” area, where you can search for this Opportunity. Click on the "Show Me Arrow" of the relevant opportunity and then click to register your interest on the relevant button.

12. Click the Opportunities Icon on the left of the page so that the page is refreshed, then, click on the "Show Me Arrow" of the relevant contract again and this will take you into the create a response section of the portal.

13. Note the closing date for completion of the relevant project. Please review the tabs at the top of the page as there will be information relating to the project held here.

14. You can now either continue to fill out this area and create a response or if the project is not of interest to you Decline this opportunity by clicking the "Decline" button at the top of the page.

Tenderers shall express an interest in tendering for this arrangement by registering their interest on the Proactis Portal System as stated above and then completing the online e-tender submission. If you have any issues with your account please use the 'Raise a Ticket' function on the Proactis Portal. Instructions on how to utilise this function can be found in the attachments.

(WA Ref:141783)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Supplier Guide V5 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]
Registering on Proactis Plaza etendering
Raising a Ticket on Supplier Network - Proactis

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  29 - 05 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
98000000 Gwasanaethau cymunedol, cymdeithasol a phersonol eraill Gwasanaethau eraill
85300000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill
85140000 Gwasanaethau iechyd amrywiol Gwasanaethau iechyd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf5.42 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx14.71 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx519.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.