Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF20 Hysbysiad Addasu

Marine Licensing & Specialist Advice Framework - Lot 2

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 29 Mai 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-110148
Cyhoeddwyd gan:
Natural Resources Wales
ID Awudurdod:
AA0110
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF20 Hysbysiad Addasu
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Provision of general advice in response to specific requests regarding the following specialist environmental areas: - Marine noise and vibration - Fish (marine, shellfish and aquaculture, fish telemetry, Computerised Fluid Dynamic modelling) - Modelling e.g. fish impacts, coastal processes, marine mammal collision modelling - Statistical design of environmental monitoring - Benthic ecology - General pollution prevention advice - Other specialist advice services CPV: 98360000, 98360000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

E-bost: cmss@naturalresourceswales.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Marine Licensing & Specialist Advice Framework - Lot 2

Cyfeirnod: 86126

II.1.2) Prif god CPV

98360000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Specialist Advice Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

98360000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of general advice in response to specific requests regarding the following specialist environmental areas:

- Marine noise and vibration

- Fish (marine, shellfish and aquaculture, fish telemetry, Computerised Fluid Dynamic modelling)

- Modelling e.g. fish impacts, coastal processes, marine mammal collision modelling

- Statistical design of environmental monitoring

- Benthic ecology

- General pollution prevention advice

- Other specialist advice services

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 07/07/2021

Diwedd: 06/07/2024

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-021742

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 86126

Teitl: Specialist Advice Services

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

06/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Cefas

Pakefield Road

Lowestoft

NR330HT

UK

Ffôn: +44 1502524248

NUTS: UKH14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

ABPmer

Quayside Suite, Medina Chambers, Town Quay

Southampton

SO142AQ

UK

Ffôn: +44 2380711849

NUTS: UKJ32

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 600 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:141838)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/05/2024

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

98360000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of general advice in response to specific requests regarding the following specialist

environmental areas:

- Marine noise and vibration

- Fish (marine, shellfish and aquaculture, fish telemetry, Computerised Fluid Dynamic

modelling)

- Modelling e.g. fish impacts, coastal processes, marine mammal collision modelling

- Statistical design of environmental monitoring

- Benthic ecology

- General pollution prevention advice

- Other specialist advice services

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 07/07/2021

Diwedd: 06/07/2025

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Cefas

Barrack Road

Weymouth

DT48UB

UK

Ffôn: +44 1305206664

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

ABP Marine Environmental Research Ltd (ABPmer)

Quayside Suite, Medina Chambers, Town Quay

Southampton

SO142AQ

UK

Ffôn: +44 2380711840

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

ABP Marine Environmental Research Ltd (ABPmer)

Quayside Suite, Medina Chambers, Town Quay

Southampton

SO142AQ

UK

Ffôn: +44 2380711840

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

Implementation of 12-month extension option to 06/07/2025.

Rates to increase by 4.2% in line with the ‘Professional, Scientific and Technical Services’ category within Services Producer Price Inflation (SPPI) The modification relates to regulation 72 of the Public Contracts Regulations 2015 clause 72(1)(a).

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen gwaith, gwasanaethau neu gyflenwadau ychwanegol gan y contractwr/consesiynydd gwreiddiol

Disgrifiad o’r rhesymau economaidd neu dechnegol a’r anghyfleuster neu’r achos o ddyblygu costau sy’n atal newid contractwr:

The extension option was included in the original contract. As the suppliers have received no rate uplifts for three years and during a cost

of living crisis, we looked for an indexation fitting for the service to link to a suitable percentage increase. The ‘Professional, Scientific and

Technical Services’ category within Services Producer Price Inflation (SPPI) is the most appropriate for the services provided for on the

framework. The current rate is 4.2%

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 200 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 200 000.00 Arian cyfred: GBP

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
98360000 Gwasanaethau morol Gwasanaethau amrywiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
28 Ebrill 2021
Dyddiad Cau:
27 Mai 2021 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales
Dyddiad cyhoeddi:
02 Medi 2021
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Math o hysbysiad:
SF20 Hysbysiad Addasu
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Math o hysbysiad:
SF20 Hysbysiad Addasu
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
cmss@naturalresourceswales.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.