Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)

P934 Eye Care Electronic Referral Solutions for Optometrists

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 29 Mai 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-141840
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
29 Mai 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The objectives of this Prior Information Notice (PIN) are to assess the interest and capacity within the market to deliver an integrated software solution and to obtain indicative costs to inform the business case. An Electronic Referral System (ERS) and Electronic Patient Record (EPR) will enable NHS Wales to make the best use of clinical skills and services and enable patients to receive specialist care more quickly and closer to home. The scope of this PIN is for a cloud hosted digital referral solution to enable eye care referrals between Optometrists within primary care settings and for Optometry referrals to Hospital Eyecare Services (HES). CPV: 48000000, 48000000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Digital Health and Care Wales

Old Field Road, Pencoed

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Person cyswllt: julie williams

E-bost: julie.williams4@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://dhcw.nhs.wales

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

P934 Eye Care Electronic Referral Solutions for Optometrists

Cyfeirnod: project_56430

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The objectives of this Prior Information Notice (PIN) are to assess the interest and capacity within the market to deliver an integrated software solution and to obtain indicative costs to inform the business case.

An Electronic Referral System (ERS) and Electronic Patient Record (EPR) will enable NHS Wales to make the best use of clinical skills and services and enable patients to receive specialist care more quickly and closer to home.

The scope of this PIN is for a cloud hosted digital referral solution to enable eye care referrals between Optometrists within primary care settings and for Optometry referrals to Hospital Eyecare Services (HES).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Digital Eyecare Programme is a strategic programme to transform the way in which eyecare is managed within primary and secondary care settings, including the provision of shared care across health care settings and Health Board boundaries.

The ability for Optometrists to provide enhanced eyecare services in community settings is a key component to reduce the reliance on traditional Ophthalmology services provided in hospital settings.

An Electronic Referral System (ERS) and Electronic Patient Record (EPR) will enable NHS Wales to make the best use of clinical skills and services and enable patients to receive specialist care more quickly and closer to home.

The scope of this PIN is for a cloud hosted digital referral solution to enable eye care referrals between Optometrists within primary care settings and for Optometry referrals to Hospital Eyecare Services (HES).

Interested suppliers are invited to participate in this engagement. For full details of this requirement please visit:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk - project_56430.

Suppliers that show interest in this exercise will be invited to demonstrate their solution.

Timeline:

Issue Documents to the Market: 29th May 2024

Market Interest Close: 12th June 2024

Supplier Demonstrations: W/C 17th June 2024 (To be Confirmed)

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

02/12/2024

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:141840)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/05/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
48000000 Systemau pecynnau meddalwedd a gwybodaeth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
julie.williams4@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.