Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Spot Hire of Cars, Light Commercial Vehicles (below 3.5T GVW) & Specialist Vehicles (above 3.5T GVW)
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 03/11/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Spot Hire of Cars, Light Commercial Vehicles (up to 3.5 Tonne GVW) and Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW.
CPV: 34100000, 34110000, 34114000, 34130000, 34136000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Contact person: Rob Newman

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSFleet@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Spot Hire of Cars, Light Commercial Vehicles (below 3.5T GVW) & Specialist Vehicles (above 3.5T GVW)

Reference number: NPS-FT-0048-15

II.1.2) Main CPV code

34100000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Spot Hire of Cars, Light Commercial Vehicles (up to 3.5 Tonne GVW) and Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 40 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Cars

II.2.2) Additional CPV code(s)

34110000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot will be for the spot hire of cars.

Lot No: 2

II.2.1) Title

Light Commercial Vehicles (Below 3.5 Tonne GVW)

II.2.2) Additional CPV code(s)

34130000

34136000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of light commercial vehicles(Below 3.5 Tonne GVW).

Lot No: 3

II.2.1) Title

Specialist Vehicle Hire (Over 3.5 Tonne GVW)

II.2.2) Additional CPV code(s)

34114000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of specialist vehicle (Over 3.5 Tonne GVW)

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

06/01/2017

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Further information will be provided once an OJEU Contract notice is placed.

Following publication of the contract notice tender documents will be available via the eTender Wales website - (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml)

There will be 2 supplier events:

Monday 21st November 12:30pm -Llandudno Junction WG Office.

Tuesday 22nd November 12:30am –Bedwas WG Office.

Attendance at this event is limited to 1 person per organisation.

Please could you confirm your attendance by close of play November 16th, by emailing npsfleet@wales.gsi.gov.uk

1. Your contact details

2. The organisation you represent.

3. Your language preference (Welsh or English)

PLEASE NOTE:

The lotting structure may be subject to change

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=56573.

(WA Ref:56573)

VI.5) Date of dispatch of this notice

01/11/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
08/11/16 12:30Supplier Event - Change of address for South Wales event

Please note that the supplier event scheduled for Tuesday 22nd November 12:30am will now be held at the QED Centre, Treforest and NOT Bedwas WG office as previously advised.
Prif Gyswllt: NPSFleet@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34100000Motor vehiclesTransport equipment and auxiliary products to transportation
34130000Motor vehicles for the transport of goodsMotor vehicles
34110000Passenger carsMotor vehicles
34114000Specialist vehiclesPassenger cars
34136000VansMotor vehicles for the transport of goods

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru