Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: National Procurement Service Framework for Supply & Distribution of Food & Beverage Related Products
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 05/11/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service (NPS) has been established as a cross public sector collaboration to procure common and repetitive spend for the public sector in Wales.
Please refer to our website http://nps.gov.wales
NPS intends to establish three multi-lot frameworks for the supply and distribution of food, beverages and related products to be supplied to public sector entities throughout Wales.
It has published 3 Prior Information Notices in relation to these frameworks:
Supply and Distribution of Fresh Food and Beverage Products
Supply and Distribution of Packaged Food and Beverage Products
Supply and Distribution of Food and Beverage Related Products (this PIN)
These PINS are intended as an early notice to the market and an invitation to begin pre-procurement market engagement.
NPS intends to hold circa four supplier engagements in locations throughout Wales that reflect the geographic areas to which the frameworks will apply.
CPV: 15000000, 15000000, 15800000, 39220000, 39222000, 39222100, 15000000, 39312200, 39310000, 39220000, 15000000, 31141000, 15000000, 42933000, 15894500.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road, Bedwas

Caerphilly

CF83 8WT

UK

E-mail: NPSFood@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Other: National Procurement for the Public Sector for Wales

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

National Procurement Service Framework for Supply & Distribution of Food & Beverage Related Products

Reference number: NPS-FOOD-70-16

II.1.2) Main CPV code

15000000

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

The National Procurement Service (NPS) has been established as a cross public sector collaboration to procure common and repetitive spend for the public sector in Wales.

Please refer to our website http://nps.gov.wales

NPS intends to establish three multi-lot frameworks for the supply and distribution of food, beverages and related products to be supplied to public sector entities throughout Wales.

It has published 3 Prior Information Notices in relation to these frameworks:

Supply and Distribution of Fresh Food and Beverage Products

Supply and Distribution of Packaged Food and Beverage Products

Supply and Distribution of Food and Beverage Related Products (this PIN)

These PINS are intended as an early notice to the market and an invitation to begin pre-procurement market engagement.

NPS intends to hold circa four supplier engagements in locations throughout Wales that reflect the geographic areas to which the frameworks will apply.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 3 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Supply and Distribution of Catering Disposables

II.2.2) Additional CPV code(s)

15000000

15800000

39220000

39222000

39222100

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Wales

Please see section vi for further information

II.2.4) Description of the procurement

As previously

II.2.14) Additional information

As previously

Lot No: 2

II.2.1) Title

Supply and Distribution of Canteen Equipment

II.2.2) Additional CPV code(s)

15000000

39312200

39310000

39220000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Wales

Please see section vi for further information

II.2.4) Description of the procurement

As previously

II.2.14) Additional information

As previously

Lot No: 3

II.2.1) Title

Supply and Distribution of Water Coolers and Accessories

II.2.2) Additional CPV code(s)

15000000

31141000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Wales

Please see section vi for further information

II.2.4) Description of the procurement

As previously

II.2.14) Additional information

As previously

Lot No: 4

II.2.1) Title

Supply and Distribution of Vending Machines and Stock

II.2.2) Additional CPV code(s)

15000000

42933000

15894500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Wales

Please see section vi for further information

II.2.4) Description of the procurement

As previous

II.2.14) Additional information

As previous

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

24/02/2017

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Please contact NPSfood@wales.gsi.gov.uk to attend and/or received further information on Supplier Engagement Days

The delivery zones are likely to be based on county boundaries

North Wales

Anglesey, Gwynedd Conwy Flintshire Wrexham Denbighshire

Mid Wales

Ceredigion, Powys

South West Wales

Pembrokeshire Carmarthenshire Swanse Neath-Port Talbot

South East Wales

Cardiff Vale of Glamorgan RCT Merthyr Newport Monmouthshire Blaenau Gwent Torfaen Caerphilly Bridgend

General

There are no procurement documents to be completed at this time.

Joint Bidding

Suppliers may wish to consider joint bidding. Document "Joint Bidding" gives some information on this.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=56708.

(WA Ref:56708)

VI.5) Date of dispatch of this notice

04/11/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSFood@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39312200Canteen equipmentFood-preparation equipment
39310000Catering equipmentMiscellaneous equipment
39222000Catering suppliesKitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39222100Disposable catering suppliesCatering supplies
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food
39220000Kitchen equipment, household and domestic items and catering suppliesFurnishing
15800000Miscellaneous food productsFood, beverages, tobacco and related products
42933000Vending machinesCentrifuges, calendering or vending machines
15894500Vending-machine ingredientsProcessed food products
31141000Water coolersCooling towers

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
05/11/16Joint BiddingJoint Bidding257.67 KB2
05/11/16DisclaimerDisclaimer13.17 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru