Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 09/11/17
Dyddiad Cau: 20/12/17
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Council invites expressions of interest from suitably qualified and experienced organisations to pro-actively improve the Council's revenue from advertising and sponsorship.
Newport is Wales’ third largest city and offers strong opportunity for advertisers and sponsors to interact with its local population and significant number of visitors to the area’s national-level cultural and sporting venues, including the Wales National Velodrome and Celtic Manor Resort.
The Council wishes to appoint Service Provider(s) to implement advertising and sponsorship inventory using the Council's assets. The Council’s goal is either guaranteed annual income and / or a share of profits (net of all costs).
Newport has significant opportunities for Service Provider(s) to implement and sell highly lucrative locations for Large-format advertising, Lamp column advertising, and Sponsorship of roundabouts / boundary signage / verges / bridges.
For more detail see 11.2 Description
CPV: 79341000, 79341000, 79341200, 79341000, 79341200, 79341000, 79341200.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Newport City Council

Civic Centre

Newport

NP20 4UR

UK

Person cyswllt: Joanne James

Ffôn: +44 1633656656

E-bost: joanneclaire.james@newport.gov.uk

NUTS: UKL21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.newport.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0273

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets

Cyfeirnod: NCC-2017-025

II.1.2) Prif god CPV

79341000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Newport City Council invites expressions of interest from suitably qualified and experienced organisations to pro-actively improve the Council's revenue from advertising and sponsorship.

Newport is Wales’ third largest city and offers strong opportunity for advertisers and sponsors to interact with its local population and significant number of visitors to the area’s national-level cultural and sporting venues, including the Wales National Velodrome and Celtic Manor Resort.

The Council wishes to appoint Service Provider(s) to implement advertising and sponsorship inventory using the Council's assets. The Council’s goal is either guaranteed annual income and / or a share of profits (net of all costs).

Newport has significant opportunities for Service Provider(s) to implement and sell highly lucrative locations for Large-format advertising, Lamp column advertising, and Sponsorship of roundabouts / boundary signage / verges / bridges.

For more detail see 11.2 Description

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 3 lotiau

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

All three lots

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Large-format advertising: Adjacent to A roads, highways, & other high profile locations [including fixed, scrolling, illuminated, digital, other types].

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council offers a range of locations identified as suitable for implementation of advertising by the successful Service Provider which may include:

- 48-sheet

- 96-sheet

- Large gateway advertising structures at high-traffic entries to the council area, or near major roads

- Other large-format sizes

- Both permanent sites and finite-duration temporary sites [for example at locations of regeneration, refurbishment, construction, demolition].

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 180

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Any extension to this Lot will be agreed prior to the final ITT being issued

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration as stated in 11.2.7 is only indicative. The actual duration for this lot along with any extension will be agreed prior to the final ITT being issued.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lamp column advertising: Within towns, car parks, adjacent to retail areas, sporting and cultural venues.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The advertising may include:

- Lamp column banners;

- Illuminated advertising panels;

- Advertisements wrapped around base of lamp columns.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 84

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Any extension to this Lot will be agreed prior to the final ITT being issued.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration as stated in 11.2.7 is only indicative. The actual duration for this Lot along with any extension will be agreed prior to the final ITT being issued.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Sponsorship: Of roundabouts / boundary signage / verges / bridges / other Council assets.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This may include the sponsorship of:

- roundabouts

- boundary signage

- verges

- bridges &

- other Council assets

The Council currently have a contract for this requirement which is due to expire 31 March 2018 and any TUPE information will be made available when the first ITT is issued

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 84

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Any extension will be agreed prior to the final ITT being issued

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration as stated in 11.2.7 is only indicative. The actual duration for this lot along with any extension will be agreed prior to the final ITT being issued.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.4) Gwybodaeth am leihau nifer yr atebion neu’r tendrwyr yn ystod negodiad neu ddeialog

Troi at weithdrefn fesul cam er mwyn mynd ati’n raddol i leihau nifer yr atebion i’w trafod neu’r tendrau i’w negodi

IV.1.5) Gwybodaeth am negodi

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu’r contract ar sail y tendrau gwreiddiol heb gynnal negodiadau

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/12/2017

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 19/01/2018

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 8  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Not known at this time as final duration of contracts will be agreed prior to the final ITT being issued

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Council's GIS data showing council asset / land ownership will be made available to the selected providers when the first ITT is issued.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=72735

(WA Ref:72735)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Newport City Council

Civic Centre

Newport

NP20 4UR

UK

Ffôn: +44 1633656656

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.newport.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

07/11/2017


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: joanneclaire.james@newport.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79341200Advertising management servicesAdvertising services
79341000Advertising servicesAdvertising and marketing services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV222325: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Dyddiad Cyhoeddi: 09/11/17
Dyddiad Cau: 20/12/17
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Council
JAN280367: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Newport City Council

Copyright © GwerthwchiGymru