Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Out of Home Advertising Consultancy
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 22/11/21
Dyddiad Cau: 13/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales are looking for a suitable consultancy to provide Strategic, Objective Advice for the re-tender of the Advertising Media Estate – the TfW Advertising Concession Contract.
The TfW current contract is circa 10 years old having been novated over from an original contract with Arriva Trains.
TfW would like the successful supplier to provide guidance on how to re-tender and bring out energy and more resilient for the future commercialisation as well as help TfW become more sustainable through increasing its ability to generate its own income.
TfW require objective advice on our assumptions around how to add-value to the contract, and to benefit from best practice in the sector.
The Scope is further specified in the Invitation to Tender documentation.
The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference
ITT: itt_91382 - Provision of Out of Home Advertising Consultancy - C000560.00

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK


+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Out of Home Advertising Consultancy

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Transport for Wales are looking for a suitable consultancy to provide Strategic, Objective Advice for the re-tender of the Advertising Media Estate – the TfW Advertising Concession Contract.

The TfW current contract is circa 10 years old having been novated over from an original contract with Arriva Trains.

TfW would like the successful supplier to provide guidance on how to re-tender and bring out energy and more resilient for the future commercialisation as well as help TfW become more sustainable through increasing its ability to generate its own income.

TfW require objective advice on our assumptions around how to add-value to the contract, and to benefit from best practice in the sector.

The Scope is further specified in the Invitation to Tender documentation.

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_91382 - Provision of Out of Home Advertising Consultancy - C000560.00

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=116087

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79341100 Advertising consultancy services
85 Transport for Wales
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As specified in the Invitation to Tender documentation.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As specified in the Invitation to Tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000560.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 12 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 01 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_91382 - Provision of Out of Home Advertising Consultancy - C000560.00

(WA Ref:116087)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Procurement@tfw.wales

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79341100Advertising consultancy servicesAdvertising services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru