Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TwS – Schools' Recruitment Advertising
Cyhoeddwyd gan: Bristol City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 06/01/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Council on behalf of the schools, wish to appoint a single provider under a framework contract, for the provision of a solution for the recruitment and advertising of schools' education and support jobs. The Framework will be available to the following organisations: Bristol City Council (BCC) Bristol City Maintained Schools, Early Years Settings, Academy Schools and other educational establishments. Academy Schools, who are in a group, included in the above named Authorities, but also in other Authorities where the Academy Group operates. The Local Authorities in the South West Region of England as follows: Bath and North East Somerset, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Isles of Scilly, North Somerset, Plymouth, Somerset, South Gloucestershire, Swindon, Torbay and Wiltshire. The following organisations are also included: Avon & Somerset Constabulary, Avon Fire & Rescue Service, University of Bristol, University of the West of England University of Bath, NHS Trusts in the Bristol area, a list of which can be found at Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Bristol City Council

City Hall, College Green

Bristol

BS1 5TR

UK

Person cyswllt: Ms Helen Laban

E-bost: twsprocurement@bristol.gov.uk

NUTS: UKK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.bristol.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.bristol.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TwS – Schools' Recruitment Advertising

Cyfeirnod: DN579166

II.1.2) Prif god CPV

79600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council on behalf of the schools, wish to appoint a single provider under a framework contract, for the provision of a solution for the recruitment and advertising of schools' education and support jobs. The Framework will be available to the following organisations: Bristol City Council (BCC) Bristol City Maintained Schools, Early Years Settings, Academy Schools and other educational establishments. Academy Schools, who are in a group, included in the above named Authorities, but also in other Authorities where the Academy Group operates. The Local Authorities in the South West Region of England as follows: Bath and North East Somerset, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Isles of Scilly, North Somerset, Plymouth, Somerset, South Gloucestershire, Swindon, Torbay and Wiltshire. The following organisations are also included: Avon & Somerset Constabulary, Avon Fire & Rescue Service, University of Bristol, University of the West of England University of Bath, NHS Trusts in the Bristol area, a list of which can be found at Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79600000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council on behalf of the schools, wish to appoint a single provider under a framework contract, for the provision of a solution for the recruitment and advertising of schools' education and support jobs. The Framework will be available to the following organisations: Bristol City Council (BCC) Bristol City Maintained Schools, Early Years Settings, Academy Schools and other educational establishments. Academy Schools, who are in a group, included in the above named Authorities, but also in other Authorities where the Academy Group operates. The Local Authorities in the South West Region of England as follows: Bath and North East Somerset, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Isles of Scilly, North Somerset, Plymouth, Somerset, South Gloucestershire, Swindon, Torbay and Wiltshire. The following organisations are also included: Avon & Somerset Constabulary, Avon Fire & Rescue Service, University of Bristol, University of the West of England University of Bath, NHS Trusts in the Bristol area, a list of which can be found at Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 45

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  35

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract period will be for three years, with the option to extend up to a further twelve months, by agreement with the Council, schools and provider.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 06/01/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 06/01/2022

Amser lleol: 12:05

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Court England and Wales Royal Court of Justice

The Strand

London

WC28 2KK

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: twsprocurement@bristol.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79600000Recruitment servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru