Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Wound Closure Products
Cyhoeddwyd gan: National Procurement
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The supply of sutures (absorbable and non-absorbable), external skin adhesives, skin staplers, skin extractors and additional wound/tissue closure products to NHS Scotland.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

National Procurement

Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent

Edinburgh

EH12 9EB

UK

Person cyswllt: Paul Dishington

Ffôn: +44 1312756798

E-bost: paul.dishington@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nss.nhs.scot/browse/procurement-and-logistics

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Wound Closure Products

Cyfeirnod: NP514/13

II.1.2) Prif god CPV

33141121

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The supply of sutures (absorbable and non-absorbable), external skin adhesives, skin staplers, skin extractors and additional wound/tissue closure products to NHS Scotland.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 28 395 292.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33141121

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

All Scottish Mainland and Island Health Boards and Special Health Boards, plus all locations of the Common Services Agency.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The supply of sutures (absorbable and non-absorbable), external skin adhesives, skin staplers, skin extractors and additional wound/tissue closure products to NHS Scotland.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

This VEAT notice is to advise the need for modification to meet the additional demands of the Scottish Health and Social Care sector during the current Covid-19 pandemic and to maintain necessary supply and remove unnecessary disruption from the Authority at this time in line with Regulation 72(1)(b) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2013/S 116-197419

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: NP514/13

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

22/10/2013

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Advanced Medical Solutions

33, Road One, Winsford Industrial Estate

Winsford

CW7 3RT

UK

Ffôn: +44 1606545561

NUTS: UKD6

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

B. Braun Medical Limited

B. Braun Medical Limited, Thorncliffe Park

Sheffield

S35 2PW

UK

Ffôn: +44 1142259132

NUTS: UKE32

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Johnson and Johnson

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead

SL6 3UG

UK

Ffôn: +44 7500950884

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Medtronic Limited

Building 9, Croxley Park

Watford

WD18 8WW

UK

Ffôn: +44 1923202577

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Vygon (UK) Ltd

The Pierre Simonet Building, V Park, Gateway North, Latham Road

Swindon

SN25 4DL

UK

Ffôn: +44 1793748800

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Teleflex

Grosvenor House, Horseshoe Crescent

Old Town Beaconsfield

HP91LJ

UK

Ffôn: +44 7739628969

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ConMed Linvatec UK

73/74 Shrivenham Hundred Business Park, Watchfield

Swindon

EH11 3QQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 22 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 28 395 292.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value(s) referred to in Section II.I.7 and Section V.2.4 covers the twelve (12) month extension period of the framework agreement, and subsequent period since 05 January 2014.

(SC Ref:674858)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheriff Court House

27 Chambers Street

Edinurgh

EH1 1LB

UK

E-bost: edinburgh@scotcourts.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paul.dishington@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33141121Surgical suturesDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru