Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dressings
Cyhoeddwyd gan: National Procurement
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The supply of Dressings to the acute sector of NHS Scotland.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

National Procurement

Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent

Edinburgh

EH12 9EB

UK

Person cyswllt: Paul Dishington

Ffôn: +44 1312756798

E-bost: paul.dishington@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nss.nhs.scot/browse/procurement-and-logistics

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Dressings

Cyfeirnod: NP600/16

II.1.2) Prif god CPV

33141110

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The supply of Dressings to the acute sector of NHS Scotland.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 300 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33141110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

All Scottish Mainland and Island Health Boards and Special Health Boards, plus all locations of the Common Services Agency.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The supply of Dressings to the acute sector of NHS Scotland.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

This VEAT notice is to advise the need for modification to meet the additional demands of the Scottish Health and Social Care sector during the current Covid-19 pandemic and to maintain necessary supply and remove unnecessary disruption from the Authority at this time in line with Regulation 72(1)(b) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 098-175718

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: NP600/16

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

01/06/2016

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

365 Healthcare

York House, 45 Seymour Street

London

W1H7JT

UK

Ffôn: +44 7920424365

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aero Healthcare UK

One The Business Park, Maydwell Avenue, Slinfold

Horsham

RH13 0AS

UK

Ffôn: +44 1403790704

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

3M United Kingdom Plc

3M Centre, Cain Road, Bracknell

Berkshire

RG12 8HT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Activa Healthcare Ltd

1 Lancaster Park, Needwood

Burton on Trent

DE13 9PD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

L&R Medical UK Ltd

1 Wellington Court, Newborough Road, Needwood,

Burton on trent

DE13 9PS

UK

NUTS: UKG24

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hillrom UK Ltd

Clinitron House, Ashby Park, Ashby de la Zouch

Leicestershire

LE65 1JG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BSN Medical

Willerby Business Park, Willerby, HULL

HULL

HU10 6FE

UK

NUTS: UKE11

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Clinimed Limited

Cavell House, Knaves Beech Way, , Loudwater

High Wycombe

HP10 9QY

UK

NUTS: UKJ13

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Clinisupplies Ltd

Qualitas House, 100 Elmgrove Road

Harrow

HA1 2RW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Crest Medical Ltd

3 Chesford Grange, Woolston

Warrington

WA1 4RQ

UK

NUTS: UKD6

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cuxson Gerrard

125 Broadwell Road, Oldbury

West Midlands

B69 4BF

UK

NUTS: UKG3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Fast Aid Products Ltd

24/3 Dryden Road, Bilston Glen Industrial Estate

Edinburgh

EH20 9HX

UK

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

H&R Healthcare Ltd

3 Redcliff Road, Melton Park, East Yorkshire

Hull

HU14 3RS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

IMS Euro Ltd

46 Europa Business Park, Cheadle Heath

Stockport

SK3 0XA

UK

NUTS: UKD3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Medicareplus International Ltd

Chemilines House, Alperton Lane, Wembley

Middlesex

HA0 1DX

UK

NUTS: UKI72

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lantor (UK) Ltd

73 St Helens Road

Bolton

BL3 3PR

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MEDLINE INDUSTRIES LTD

3rd Floor Quayside, , erspool Business Park

Greenalls Avenue, Warrington

WA4 6HL

UK

NUTS: UKD61

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Molnlycke Health Care

Unity House, Medlock Street

Oldham

OL1 3HS

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

PAUL HARTMANN Ltd

Heywood Distribution Park, Pilsworth Road

Heywood

OL10 2TT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Reliance medical ltd

The Radnor Building, Radnor Park Trading Estate, Back Lane

Congleton

CW124XP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ROBINSON HEALTHCARE LIMITED

UNIT 3, LAWN ROAD INDUSTRIAL ESTATE, CARLTON-IN-LINDRICK

WORKSOP

S81 9LB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Vernacare Ltd

1 Western Avenue, Matrix Park

Chorley

PR7 7NB

UK

NUTS: UKD

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Shermond

New Frontier House

England

LE67 1PB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TJ Smith and Nephew Ltd (Trading as Smith & Nephew)

Building 5, Croxley Green Business Park, Hatters Lane

Watford Hertfordshire

WD18 8YE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Synergy Health plc

Western Avenue, Matrix Park

Chorley

PR7 7NB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Urgo Limited

Sullington Road, Shepshed

Loughborough

LE12 9JG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Unisurge International Ltd.

Farboud Innovation Park, Formula Drive

Newmarket

CB8 0BF

UK

NUTS: UKH14

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 14 429 345.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 12 750 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value(s) referred to in Section II.I.7 and Section V.2.4 covers the twelve (12) month extension period of the framework agreement, and subsequent period since 01 June 2016.

(SC Ref:674426)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheriff Court House

27 Chambers Street

Edinurgh

EH1 1LB

UK

E-bost: edinburgh@scotcourts.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paul.dishington@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33141110DressingsDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru