Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commissioning Group - Swindon Community Urology Services
Cyhoeddwyd gan: Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commissioning Group, Pierre Simonet Bui
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The aim of this service is to see, diagnose and as appropriate, treat urology patients who do not need to attend the local acute trust, in a timely manner. The provider has a good track record of providing these services within this locality and the continuation of this service will ensure a continuation of a high quality of service delivery, patient experience and referring-GP satisfaction. GP Care UK Limited have provided these services over the past 3 years and the commissioner believes that that this provider is best placed to continue to build upon work already achieved with the locality. Key to the success of the service is that the consultant input includes at least one consultant who is also employed by the local acute trust, and to whom cases are onward referred or listed for surgery as appropriate. This common link is an essential component of the service.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commissioning Group, Pierre Simonet Building, Gateway North Latham Road

Swindon

SN25 4DL

UK

Person cyswllt: Angela Mortley

E-bost: angelamortley@nhs.net

NUTS: UKK14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://in-tendhost.co.uk/scwcsu/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commissioning Group - Swindon Community Urology Services

Cyfeirnod: BSW CCG - Urology

II.1.2) Prif god CPV

85120000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Bath and North East Somerset Clinical Commissioning Group (BSWCCG) is going to award a contract to GP Care UK Limited to deliver Urology Services. The provider will continue to provide a community-based consultant-led urology service for the population of Swindon.

The aim of this service is to see, diagnose and as appropriate, treat urology patients who do not need to attend the local acute trust, in a timely manner. The provider has a good track record of providing these services within this locality and the continuation of this service will ensure a continuation of a high quality of service delivery, patient experience and referring-GP satisfaction. GP Care UK Limited have provided these services over the past 3 years and the commissioner believes that that this provider is best placed to continue to build upon work already achieved with the locality. Key to the success of the service is that the consultant input includes at least one consultant who is also employed by the local acute trust, and to whom cases are onward referred or listed for surgery as appropriate. This common link is an essential component of the service.

The contract has an annualised value of £310,000 and will be award a contract term of 5 years with the possible extension of any period up to a further 2 years at the discretion of the Commissioner.

The Services are healthcare services within the meaning and scope of the Public Contracts Regulations 2015. The Commissioner has voluntarily advertised this notice of intention to award this contract to reach as wide an audience as possible and to promote transparency and in line with regulation 32(2)(b)(ii). The Commissioner is firmly of the view that competition is absent for technical reasons, that the organisation listed above are the only provider capable of meeting the CCG's needs within specific localities for the reasons detailed above.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 170 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK


Prif safle neu fan cyflawni:

Swindon

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The aim of this service is to see, diagnose and as appropriate, treat urology patients who do not need to attend the local acute trust, in a timely manner. The provider has a good track record of providing these services within this locality and the continuation of this service will ensure a continuation of a high quality of service delivery, patient experience and referring-GP satisfaction. GP Care UK Limited have provided these services over the past 3 years and the commissioner believes that that this provider is best placed to continue to build upon work already achieved with the locality. Key to the success of the service is that the consultant input includes at least one consultant who is also employed by the local acute trust, and to whom cases are onward referred or listed for surgery as appropriate. This common link is an essential component of the service.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Most Economically Advantageous / Pwysoliad: 100%

Maen prawf cost: Most Economically Advantageous / Pwysoliad: 100%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

There is a contract term of 5 years with the possible extension of any period up to a further 2 years at the discretion of the Commissioner.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad

Bath and North East Somerset Clinical Commissioning Group (BSWCCG) is going to award a contract to GP Care UK Limited to deliver Urology Services. The provider will continue to provide a community-based consultant-led urology service for the population of Swindon.

The aim of this service is to see, diagnose and as appropriate, treat urology patients who do not need to attend the local acute trust, in a timely manner. The provider has a good track record of providing these services within this locality and the continuation of this service will ensure a continuation of a high quality of service delivery, patient experience and referring-GP satisfaction. GP Care UK Limited have provided these services over the past 3 years and the commissioner believes that that this provider is best placed to continue to build upon work already achieved with the locality. Key to the success of the service is that the consultant input includes at least one consultant who is also employed by the local acute trust, and to whom cases are onward referred or listed for surgery as appropriate. This common link is an essential component of the service.

The contract has an annualised value of £310,000 and will be award a contract term of 5 years with the possible extension of any period up to a further 2 years at the discretion of the Commissioner.

The Services are healthcare services within the meaning and scope of the Public Contracts Regulations 2015. The Commissioner has voluntarily advertised this notice of intention to award this contract to reach as wide an audience as possible and to promote transparency and in line with regulation 32(2)(b)(ii). The Commissioner is firmly of the view that competition is absent for technical reasons, that the organisation listed above are the only provider capable of meeting the CCG's needs within specific localities for the reasons detailed above.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GP Care UK Limited

160 Aztec West Almondsbury

Bristol

BS32 4TU

UK

NUTS: UKK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 170 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commissioning Group

Swindon

SN25 4DL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: angelamortley@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85120000Medical practice and related servicesHealth services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru