Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Telephony Services Dynamic Purchasing System
Cyhoeddwyd gan: Scottish Government
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 30/03/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Full details of the requirements for Lot 2 can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Scottish Government

5 Atlantic Quay, 150 Broomielaw

Glasgow

G2 8LU

UK

Person cyswllt: David Box

Ffôn: +44 7919014604

E-bost: david.box@gov.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gov.scot/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10482

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Telephony Services Dynamic Purchasing System

Cyfeirnod: SP-17-032

II.1.2) Prif god CPV

64200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority is further extending its Telephony Services Dynamic Purchasing System (DPS) for a further 3 months until 31 March 2022. This short extension is to cover in-flight procurements whilst the replacement DPS is being established. The DPS will remain open for new suppliers to apply to join. However, existing suppliers that are currently on the DPS do not need to re-apply and will remain on the DPS. Full details of the requirement can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Traditional Telephony

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64200000

32500000

64223000

32424000

32521000

32427000

32416100

32420000

32428000

32342450

32522000

48513000

31712113

48514000

48516000

64214400

64214000

32412100

32416000

32421000

32429000

32551000

51340000

32423000

64213000

32544000

32400000

32524000

32545000

79510000

32344100

51300000

32332200

32412000

32342440

32520000

32543000

32523000

32552000

32415000

64214200

32546000

64227000

48314000

32540000

48510000

32541000

32510000

64210000

32342100

32422000

32550000

79511000

64224000

32542000

32000000

32342200

64220000

64212200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Full details of the requirements for Lot 1 can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40-80%

Price / Pwysoliad:  20-60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 45

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Internet Protocol (IP) Telephony

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64200000

64215000

64210000

32500000

32410000

32430000

72720000

79512000

48512000

64227000

64223000

32424000

32521000

32427000

32416100

32420000

32428000

32342200

32342450

32522000

48513000

31712113

48514000

48516000

64214400

64214000

32412100

32421000

32429000

32551000

51340000

32423000

64213000

32544000

32400000

32524000

32545000

79510000

32344100

51300000

32332200

32412000

32342440

32520000

32543000

32523000

32552000

32415000

64214200

32546000

48314000

32540000

48510000

32541000

32510000

32342100

32422000

32550000

79511000

32542000

32000000

32417000

64224000

64212200

64220000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Full details of the requirements for Lot 2 can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40-80%

Price / Pwysoliad:  20-60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 45

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Enterprise Bundled Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64200000

64215000

64210000

32500000

32410000

32430000

72720000

79512000

48512000

64227000

64223000

64212000

32250000

64212100

32424000

32521000

32427000

32416100

32420000

32428000

32342200

32342450

32522000

48513000

31712113

48514000

32252000

64212500

48516000

64214400

64212300

64214000

32412100

32416000

32421000

32429000

32551000

51340000

64212700

32423000

64213000

32544000

32400000

32524000

32545000

79510000

32344100

51300000

64212600

32332200

32412000

32252100

32342440

32520000

32543000

32523000

32552000

32415000

64214200

32546000

48314000

32540000

48510000

32541000

32510000

32342100

32422000

32550000

79511000

31712112

64224000

32542000

32000000

32417000

64220000

64212200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Full details of the requirements for Lot 3 can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40-80%

Price / Pwysoliad:  20-60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 45

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

Gallai’r system brynu ddynamig gael ei defnyddio gan brynwyr ychwanegol

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 221-542232

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/03/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 31/03/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/03/2022

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

December 2021

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This notice formally extends the Telephony Services Dynamic Purchasing System (DPS) for a further 3 months from 21 December 2021 to 31 March 2022. This short extension is to cover in-flight procurements whilst the replacement DPS is being established.

The DPS will remain open for new suppliers to apply to join. However, existing suppliers that are currently on the DPS do not need to re-apply and will remain on the DPS. Full details of the requirement can be found on the previous Contract Notice which was issued on 29 June 2018, details as follows:

OJEU Number: 2019/S 221-542232

Reference Number/Notice ID: JUN323642

OCID: ocds-r6ebe6-0000547002

The buyer is using PCS-Tender to conduct this PQQ exercise. The Project code is 10849. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Community Benefits requirements will be determined at each individual call-off contract.

(SC Ref:673023)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court

Sheriff Clerk's Office, PO Box 23, 1 Carlton Place

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Ffôn: +44 1312252525

E-bost: edinburgh@scotcourts.gov.uk

Ffacs: +44 1312258899

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/edinburgh-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: david.box@gov.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79512000Call centreTelephone-answering services
31712113Cards containing integrated circuitsMicroelectronic machinery and apparatus and microsystems
64214400Communication land-line rentalDedicated-business telephone network services
48510000Communication software packageCommunication and multimedia software package
32412000Communications networkLocal area network
64214000Dedicated-business telephone network servicesTelephone and data transmission services
32546000Digital switching equipmentSwitchboards
32342200EarphonesLoudspeakers
32552000Electrical apparatus for line telephony or line telegraphyTelephone equipment
64212600Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) servicesMobile-telephone services
64212200Enhanced Messaging Service (EMS) servicesMobile-telephone services
32415000Ethernet networkLocal area network
48516000Exchange software packageCommunication software package
64212500General Packet Radio Services (GPRS) servicesMobile-telephone services
32252000GSM telephonesMobile telephones
32252100Hands-free mobile telephonesGSM telephones
32342100HeadphonesLoudspeakers
51300000Installation services of communications equipmentInstallation services (except software)
51340000Installation services of line telephony equipmentInstallation services of communications equipment
64227000Integrated telecommunications servicesTelecommunication services except telephone and data transmission services
48512000Interactive voice response software packageCommunication software package
64215000IP telephone servicesTelephone and data transmission services
32416000ISDN networkLocal area network
32416100ISDX networkISDN network
32410000Local area networkNetworks
32250000Mobile telephonesTransmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
64212000Mobile-telephone servicesTelephone and data transmission services
48513000Modem software packageCommunication software package
64212300Multimedia Message Service (MMS) servicesMobile-telephone services
32417000Multimedia networksLocal area network
32421000Network cablingNetwork equipment
32422000Network componentsNetwork equipment
32420000Network equipmentNetworks
32423000Network hubsNetwork equipment
32424000Network infrastructureNetwork equipment
32427000Network systemNetwork equipment
32428000Network upgradeNetwork equipment
32400000NetworksRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32544000PABX equipmentSwitchboards
32545000PABX systemsSwitchboards
64223000Paging servicesTelecommunication services except telephone and data transmission services
32344100Portable receivers for calling and pagingReception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy
32000000Radio, television, communication, telecommunication and related equipmentTechnology and Equipment
48514000Remote access software packageCommunication software package
64213000Shared-business telephone network servicesTelephone and data transmission services
64212100Short Message Service (SMS) servicesMobile-telephone services
31712112SIM cardsMicroelectronic machinery and apparatus and microsystems
32541000Switchboard equipmentSwitchboards
32542000Switchboard panelsSwitchboards
32540000SwitchboardsTelecommunications equipment and supplies
64220000Telecommunication services except telephone and data transmission servicesTelecommunications services
32521000Telecommunications cableTelecommunications cable and equipment
32520000Telecommunications cable and equipmentTelecommunications equipment and supplies
32522000Telecommunications equipmentTelecommunications cable and equipment
32500000Telecommunications equipment and suppliesRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32523000Telecommunications facilitiesTelecommunications cable and equipment
32412100Telecommunications networkCommunications network
64200000Telecommunications servicesPostal and telecommunications services
32524000Telecommunications systemTelecommunications cable and equipment
64224000Teleconferencing servicesTelecommunication services except telephone and data transmission services
64210000Telephone and data transmission servicesTelecommunications services
32551000Telephone cables and associated equipmentTelephone equipment
32550000Telephone equipmentTelecommunications equipment and supplies
32429000Telephone network equipmentNetwork equipment
79511000Telephone operator servicesTelephone-answering services
64214200Telephone switchboard servicesDedicated-business telephone network services
32543000Telephone switchboardsSwitchboards
32332200Telephone-answering machinesMagnetic tape recorders
79510000Telephone-answering servicesOffice-support services
64212700Universal Mobile Telephone System (UMTS) servicesMobile-telephone services
48314000Voice recognition software packageDocument creation software package
32342450Voice recordersLoudspeakers
32342440Voice-mail systemLoudspeakers
32430000Wide area networkNetworks
72720000Wide area network servicesComputer network services
32510000Wireless telecommunications systemTelecommunications equipment and supplies

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru