Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Distr.n of Sandwich Products to Great Ormond Street Hospital, Guy's & St Thomas Foundation Trust & Royal Brompton Hospital
Cyhoeddwyd gan: Great Ormond Street Hospital, Guy's & St Thomas Foundation Trust & Royal Brompton Hospital C/O Pelic
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Patient Sandwiches

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Great Ormond Street Hospital, Guy's & St Thomas Foundation Trust & Royal Brompton Hospital C/O Pelican Procurement Services

Ascent 4, Farnborough Aerospace Centre

Farnborough

GU14 6XN

UK

Ffôn: +44 1252705200

E-bost: chloe.dalchow@pelicanprocurement.co.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.pelicanprocurementservices.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA5885

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply & Distr.n of Sandwich Products to Great Ormond Street Hospital, Guy's & St Thomas Foundation Trust & Royal Brompton Hospital

II.1.2) Prif god CPV

15000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Patient Sandwiches and Retail and Hospitality Sandwich Products

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Patient Sandwiches

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15811510

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

Great Ormond Street Hospital for Children:

Great Ormond Street

London

WC1 3JH

Royal Brompton Hospital:

Sydney Street

Chelsea

London

SW3 6NP

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Patient Sandwiches

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Delivery & Service / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Product Range & Sampling / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Additions and removals of product where appropriate throughout the term of the contract

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Retail & Hospitality Sandwiches

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15811510

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

Guy’s Hospital:

Great Maze Pond

London

SE1 9RT

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Retail & Hospitality Sandwiches

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Delivery & Service / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Product Range and Sampling / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Additions and removals of product where appropriate throughout the term of the contract

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-020600

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: N/a

Teitl: Patient Sandwiches

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: N/a

Teitl: Retail & Hospitality Sandwiches

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(MT Ref:224598)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chloe.dalchow@pelicanprocurement.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food
15811510SandwichesBread products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru