Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ID 3889947 DAERA AFBI – Supply, Delivery and Maintenance of a Digital Pathology Slide Scanner
Cyhoeddwyd gan: DAERA - AFBI
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 09/12/21
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Veterinary Sciences Division (VSD) of the Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) requires one Digital Pathology Slide Scanning system for various veterinary sample types. AFBI requires the supply, delivery, and commissioning of the equipment. Warranty, servicing and reactive repair details are necessary requirements. On-site training in the operation of the supplied system is also required. See: http://www.afbini.gov.uk

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

DAERA - AFBI

Veterinary Sciences Division, Stoney Road, Stormont

BELFAST

BT4 3SD

UK

Person cyswllt: SSDAdmin.CPDfinance-ni.gov.uk

E-bost: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etendersni.gov.uk/epps


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ID 3889947 DAERA AFBI – Supply, Delivery and Maintenance of a Digital Pathology Slide Scanner

II.1.2) Prif god CPV

33100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Veterinary Sciences Division (VSD) of the Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) requires one Digital Pathology Slide Scanning system for various veterinary sample types. AFBI requires the supply, delivery, and commissioning of the equipment. Warranty, servicing and reactive repair details are necessary requirements. On-site training in the operation of the supplied system is also required. See: http://www.afbini.gov.uk

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 225 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33910000

85150000

33110000

33190000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Veterinary Sciences Division (VSD) of the Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) requires one Digital Pathology Slide Scanning system for various veterinary sample types. AFBI requires the supply, delivery, and commissioning of the equipment. Warranty, servicing and reactive repair details are necessary requirements. On-site training in the operation of the supplied system is also required. See: http://www.afbini.gov.uk

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 225 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

36 months + option to extend for 7 x 12mth periods

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

36 months + option to extend for 7 x 12mth periods

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored - Gweithdrefn garlam

Cyfiawnhad:

The accelerated procedure was chosen due to likely long deliver lead in and non negotiable delivery date of the end

of the financial year as well as current logistical issues nationally & globally.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 09/12/2021

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 09/03/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 09/12/2021

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The successful contractor’s performance on this contract will be managed as per the specification and regularly monitored (see Procurement Guidance Note 01/12 — contract management — procedures and principles). Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a notice of unsatisfactory performance and this contract may be terminated. A central register of such Notices for supplies and services contracts will be maintained and published on the CPD website. Any contractor in receipt of a notice of unsatisfactory performance will be required to declare this in future tender submissions for a period of 3 years from the date of issue of the notice. It may also result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead;any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, towhich proceedings may be issued regarding alleged breaches of the Public Contracts Regs

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33110000Imaging equipment for medical, dental and veterinary useMedical equipments
33100000Medical equipmentsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
85150000Medical imaging servicesHealth services
33190000Miscellaneous medical devices and productsMedical equipments
33910000Pathology dissection instruments and suppliesPost-mortem and mortuary equipment and supplies

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru