Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LBS Older People Residential Care Services
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Southwark
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 14/01/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The contracting authority's primary objectives of the residential care services are:

• To provide person centred care and support to its most frail and vulnerable older people in a residential setting.

• To provide care and support for older people living with multiple and complex conditions, with some having limited mental capacity.

• To operate within a complex multi-agency health and social care community.

• To build a relationship with the contracting authority based on trust, shared values, priorities and with strong collective leadership and governance.

• To provide reablement support as required.

• For the provider to be an important part of the contracting authority's integrated care system and work closely with partners on the referral processes and pathways, to ensure safe transition of service users into residential care and/or their homes.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Southwark

Southwark Council, 160 Tooley Street

London

SE1 2QH

UK

Person cyswllt: Samantha Edwards

Ffôn: +44 2075254703

E-bost: samantha.edwards@southwark.gov.uk

NUTS: UKI44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southwark.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.southwark.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=35e8ed05-0e4d-ec11-810e-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=35e8ed05-0e4d-ec11-810e-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LBS Older People Residential Care Services

Cyfeirnod: DN581442

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The contracting authority (Southwark Council) wishes to contract with suitably qualified and experienced provider/s of residential care services, across four Council owned residential homes. The services to be provided include residential, dementia and reablement residential services required by frail older people. The four homes will be grouped into two lots (two homes per lots) and bidders are invited to bid for one or both lots.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 55 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Bluegrove House, Bermondsey and Rose Court, Surrey Quays

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85144000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI44


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the specified care homes based in the London Borough of Southwark

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The contracting authority's primary objectives of the residential care services are:

• To provide person centred care and support to its most frail and vulnerable older people in a residential setting.

• To provide care and support for older people living with multiple and complex conditions, with some having limited mental capacity.

• To operate within a complex multi-agency health and social care community.

• To build a relationship with the contracting authority based on trust, shared values, priorities and with strong collective leadership and governance.

• To provide reablement support as required.

• For the provider to be an important part of the contracting authority's integrated care system and work closely with partners on the referral processes and pathways, to ensure safe transition of service users into residential care and/or their homes.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 55

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 15

Price / Pwysoliad:  30

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Greenhive and Waterside, Peckham

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85144000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI44


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the specified care homes based in the London Borough of Southwark

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The contracting authority's primary objectives of the residential care services are:

• To provide person centred care and support to its most frail and vulnerable older people in a residential setting.

• To provide care and support for older people living with multiple and complex conditions, with some having limited mental capacity.

• To operate within a complex multi-agency health and social care community.

• To build a relationship with the contracting authority based on trust, shared values, priorities and with strong collective leadership and governance.

• To provide reablement support as required.

• For the provider to be an important part of the contracting authority's integrated care system and work closely with partners on the referral processes and pathways, to ensure safe transition of service users into residential care and/or their homes.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 55

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 15

Price / Pwysoliad:  30

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 14/01/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 14/01/2022

Amser lleol: 15:00

Place:

Within the offices of the contracting authority

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Officers and members of the contracting authority only

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Courts of Justice (High Court)

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: samantha.edwards@southwark.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
85144000Residential health facilities servicesMiscellaneous health services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru