Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: FMM-21-001 Supply and Delivery of Paper Hygiene Products for the Education Authority
Cyhoeddwyd gan: Education Authority NI
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

FMM-21-001 Supply and Delivery of Paper Hygiene Products for the Education Authority

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Education Authority NI

40 Academy Street

Belfast

BT1 2NQ

UK

Person cyswllt: Facilities.procureeani.org.uk

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Council for the Curriculum Examinations and Assessment

29 Clarendon Rd, Clarendon Dock

Belfast

BT1 3BG

UK

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Armagh Observatory

College Hill

Armagh

BT61 9DG

UK

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Armagh Planetarium

College Hill

Armagh

BT61 9DB

UK

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Libraries NI

Lisburn City Library 23 Linenhall Street

Lisburn

BT28 1FJ

UK

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Middletown Centre for Autism

35 Rathtrillick Park

Middletown

BT60 4HZ

UK

E-bost: facilities.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

FMM-21-001 Supply and Delivery of Paper Hygiene Products for the Education Authority

Cyfeirnod: FMM-21-001

II.1.2) Prif god CPV

33760000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

FMM-21-001 Supply and Delivery of Paper Hygiene Products for the Education Authority

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 800 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33761000

33763000

42968000

42968300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

UKN0


Prif safle neu fan cyflawni:

This is a multi-location Framework covering all schools/EA locations throughout Northern Ireland – potentially approx. 1,200 locations.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

FMM-21-001 Supply and Delivery of Paper Hygiene Products for the Education Authority

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

After the initial contract period there is potential to extend for 2 further periods of 12months

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This Framework Agreement has been established on behalf of EA, Voluntary Grammars, Integrated, Independent schools, the Council for Curriculum Examination Assessment CCEA, the Armagh Planetarium, the Armagh Observatory, Libraries NI, various colleges of further and higher education, Controlled Schools Support Council CSSC and the Centre for Autism at Middletown who may also use this Framework. The value shown in II.1.7 is the highest value estimated in the following range: 3,200,000 GBP to 4,800,000 GBP which has been calculated on the basis of a 2-year framework plus two 12 month extension periods and contingency for higher demand during the contract period, for all clients. There is no commitment as to the usage, volume, or value of products required under this Framework Agreement.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-010032

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: FMM-21-001 Paper Hygiene Framework

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/10/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BUNZL MCLAUGHLIN

35 Moy Road

ARMAGH

BT61 8DL

UK

Ffôn: +44 2837511999

E-bost: tenders@bunzl.ie

Ffacs: +44 2837511761

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CREATIVE ACTIVITY

LEARNING HOUSE

LONDONDERRY

BT47 2ED

UK

Ffôn: +44 2871346767

E-bost: niall@creative-activity.co.uk

Ffacs: +44 2871347575

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

LYRECO UK LIMITED

UNIT 5, DEER PARK COURT

TELFORD

TF2 7NB

UK

Ffôn: +44 1952293000

E-bost: barry.oprey@lyreco.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BUNZL UK LIMITED T/A KINGSBURY PACKAGING

2 Aghanloo Industrial Estate

LIMAVADY

BT49 0HE

UK

Ffôn: +44 2877764926

E-bost: sales@kingsburypackaging.com

Ffacs: +44 2877768885

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Galgorm Hygiene

7 Corbally Road

Ballymena

BT42 1JQ

UK

Ffôn: +44 2825643211

E-bost: sales@galgormgroup.com

Ffacs: +44 2825647614

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Contract Monitoring. The Successful Contractor's performance on this Contract will be managed as per the specification and regularly monitored (see Procurement Guidance Note 01/12 - Contract Management - Procedures and Principles). Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach. satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in EA for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a Notice of Unsatisfactory Performance and this Contract may be terminated. Any contractor in receipt of a Notice of Unsatisfactory Performance will be required to declare this in future tender submissions for a period of three years from the date of issue of the Notice. It may also result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by the EA. . . Education Authority Northern Ireland (EA) are committed to the promotion of social inclusion and equal opportunities, as well as the responsible use and protection of natural resources and reducing our carbon footprint as key objectives in the Sustainable Development Strategy for Northern. Ireland. The Authority has included with the contract documents a Social Considerations Schedule, to help achieve the EA’s objectives. and address the strategic aims, it is required that the successful Contractors, as a condition of contract, deliver measurable social value outcomes as set within this Social Considerations Schedule. The Authority cannot give any commitment as to the usage, volume, or value of products required under this Contract. Any levels, or aggregate values of goods, referred to are indicative only and shall not be binding on the Client. The Contracting Authority has included Social Considerations Clauses within the Framework. These can be found within. Schedule 4 - Social Considerations within the Commercial Conditions of Contract.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions.

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/ mediation procedures in public procurement competitions. . Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued. regarding alleged breaches of the PCR 2015. The EA operated a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days). at the point information on the award of contract was communicated to tenderers. That notification provided full information on the award decision. This provided time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract was entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: facilities.procure@eani.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42968000DispensersCommand and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment
33763000Paper hand towelsToilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
33761000Toilet paperToilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
33760000Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettesPersonal care products
42968300Toilet-roll dispenser systemDispensers

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru