Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mental Health Support Service
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Sutton
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 24/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Sutton Housing Partnership (SHP), the Council's Arms Length Management Organisation, maintains the structure of the two properties. The Provider shall have the additional responsibility for carrying out housing management services as agreed with the Council and the Sutton Housing Partnership

The overall aim of the service is to support vulnerable adults to manage and stabilise their

mental health needs and to develop and exercise daily living skills in preparation for moving

to independent accommodation.

The service will promote recovery and resilience and facilitate social inclusion and wellbeing

and will help the service user to integrate positively into the community.

This new model for commissioning housing support will contribute to the delivery of both the

Council’s Corporate Plan and the Sutton Plan priorities by:

Improving the resilience of residents and communities so they can live full and

independent lives.

More detailed information about the service can be found in the tender documents.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Sutton

Civic Offices, St Nicholas Way

Sutton

SM1 1EA

UK

Person cyswllt: Mr Steve Hoy

Ffôn: +44 2087705000

E-bost: procurement.contracts@sutton.gov.uk

NUTS: UKI63

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.sutton.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sutton.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=d84c065f-f921-ec11-810e-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=d84c065f-f921-ec11-810e-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mental Health Support Service

Cyfeirnod: DN573029

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Sutton Council intends to commission a Mental Health Support Service for Care Act eligible and/or Section 117 of the Mental Health Act vulnerable single adults aged 18 and above, with a diagnosed mental health need in two supported housing settings.

The service will provide:

Short term rehabilitative support to adults in a shared, 24-hour staffed property and Floating support to adults living in another shared property.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI63

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sutton Housing Partnership (SHP), the Council's Arms Length Management Organisation, maintains the structure of the two properties. The Provider shall have the additional responsibility for carrying out housing management services as agreed with the Council and the Sutton Housing Partnership

The overall aim of the service is to support vulnerable adults to manage and stabilise their

mental health needs and to develop and exercise daily living skills in preparation for moving

to independent accommodation.

The service will promote recovery and resilience and facilitate social inclusion and wellbeing

and will help the service user to integrate positively into the community.

This new model for commissioning housing support will contribute to the delivery of both the

Council’s Corporate Plan and the Sutton Plan priorities by:

Improving the resilience of residents and communities so they can live full and

independent lives.

More detailed information about the service can be found in the tender documents.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/12/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 24/12/2021

Amser lleol: 13:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England and Wales Royal Court of Justice

The Strand London

London

WC1A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.contracts@sutton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru