Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LBS - Windows, Doors and Glazing – Replacements & Repairs
Cyhoeddwyd gan: Leeds City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 12/01/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Leeds Building Services are the internal service provider (ISP) of Leeds City Council. LBS maintains approximately 31500 housing stock on behalf of Leeds City Council and all non-housing properties within the Leeds City Council asset portfolio. LBS are responsible for the delivery and management of this contract. The works will comprise of the following in isolation to individual properties, or multiple items to individual properties: • The surveying of existing doors, windows or glazing to establish size, type and situation in preparation for possible ordering and replacement. • The renewal or replacement of external doors and frames to specification, including associated works. • The renewal or replacement of windows to specification including associated works. • The renewal or replacement of glazing. • Gas testing where open flue appliances within properties have been affected by the replacement or modification of windows and doors. • To utilise and manage safe temporary working platforms where required

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Leeds City Council

171459162

Civic Hall, 3rd Floor West,

Leeds

LS1 1UR

UK

Person cyswllt: Isaac James

Ffôn: +44 01133782409

E-bost: isaac.james@leeds.gov.uk

NUTS: UKE42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.leeds.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104105

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=40137&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=40137&B=UK


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LBS - Windows, Doors and Glazing – Replacements & Repairs

Cyfeirnod: 46589

II.1.2) Prif god CPV

45421100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The works will comprise of the following in isolation to individual properties, or multiple items to individual properties: • The surveying of existing doors, windows or glazing to establish size, type and situation in preparation for possible ordering and replacement. • The renewal or replacement of external doors and frames to specification, including associated works. • The renewal or replacement of windows to specification including associated works. • The renewal or replacement of glazing. • Gas testing where open flue appliances within properties have been affected by the replacement or modification of windows and doors. • To utilise and manage safe temporary working platforms where required

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421110

45421112

45421130

45421132

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Leeds Building Services are the internal service provider (ISP) of Leeds City Council. LBS maintains approximately 31500 housing stock on behalf of Leeds City Council and all non-housing properties within the Leeds City Council asset portfolio. LBS are responsible for the delivery and management of this contract. The works will comprise of the following in isolation to individual properties, or multiple items to individual properties: • The surveying of existing doors, windows or glazing to establish size, type and situation in preparation for possible ordering and replacement. • The renewal or replacement of external doors and frames to specification, including associated works. • The renewal or replacement of windows to specification including associated works. • The renewal or replacement of glazing. • Gas testing where open flue appliances within properties have been affected by the replacement or modification of windows and doors. • To utilise and manage safe temporary working platforms where required

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 22/03/2022

Diwedd: 21/03/2026

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/01/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/01/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Civic Hall

Leeds

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: isaac.james@leeds.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421110Installation of door and window framesJoinery work
45421130Installation of doors and windowsJoinery work
45421100Installation of doors and windows and related componentsJoinery work
45421112Installation of window framesJoinery work
45421132Installation of windowsJoinery work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru