Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Youth Intervention & Prevention
Cyhoeddwyd gan: 7 Forces Commercial Services
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Kent Police and Crime Commissioner in collaboration with the Kent VRU wishes to commission the following services,

• Preventative interventions for those children and young people (CYP) up to the age of 25 at risk of serious youth violence, knife offences, drug supply or criminal exploitation

• Protective interventions for those CYP up to the age of 25 who are involved in gangs or violence

Both service elements will be required to deliver trauma informed, needs led approaches with the aim of supporting CYP and their close relatives or immediate support network to reduce risk and prevent serious youth violence, exploitation and gang and county line activity across Kent and Medway.

Delivery must understand and be targeted at key reachable moments with the aim of nurturing positive change in CYP.

All service requirements will be detailed in a comprehensive service specification, which will be released with the Invitation To Tender. Prior to the release of this tender, we intend to hold a supplier’s engagement programme where more information will be made available. We would therefore encourage attendance to this event as we will be offering the opportunity to ask questions about the tender. We would also be looking to engage with suppliers to understand their views of the service provision.

Anticipated engagement event date: Supplier Engagement dates are subject to change; formal invitations will be sent closer to the event date.

Event 1: Youth Intervention & Prevention: 9th December 2021, am 1.5-hour session

If deemed necessary though engagement of this PIN a second event on ‘How to Tender’ can be facilitated.

Event 2: ‘How to Tender’ 9th December 2021, pm 1.5-hour session.

This is wholly based on the tendering process and understanding the tendering process. There will be no discussion of the specification

You will be invited to attend an on-line Teams meeting where the Authority will host the supplier engagement events

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

7 Forces Commercial Services

N/A

Police Headquarters, Martlesham Heath

Ipswich

IP5 3QS

UK

Person cyswllt: Busola Shotunde

Ffôn: +44 01474366650

E-bost: olubusola.shotunde@kent.police.uk

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.suffolk.police.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=40957&B=BLUELIGHT


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Youth Intervention & Prevention

Cyfeirnod: 7F-2021-C050

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Kent Police and Crime Commissioner in collaboration with the Kent VRU wishes to commission the following services,

• Preventative interventions for those children and young people (CYP) up to the age of 25 at risk of serious youth violence, knife offences, drug supply or criminal exploitation

• Protective interventions for those CYP up to the age of 25 who are involved in gangs or violence

Both service elements will be required to deliver trauma informed, needs led approaches with the aim of supporting CYP and their close relatives or immediate support network to reduce risk and prevent serious youth violence, exploitation and gang and county line activity across Kent and Medway.

Delivery must understand and be targeted at key reachable moments with the aim of nurturing positive change in CYP.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 210 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

85300000

85312300

85312310

85312320

85322000

85323000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4


Prif safle neu fan cyflawni:

Kent

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Kent Police and Crime Commissioner in collaboration with the Kent VRU wishes to commission the following services,

• Preventative interventions for those children and young people (CYP) up to the age of 25 at risk of serious youth violence, knife offences, drug supply or criminal exploitation

• Protective interventions for those CYP up to the age of 25 who are involved in gangs or violence

Both service elements will be required to deliver trauma informed, needs led approaches with the aim of supporting CYP and their close relatives or immediate support network to reduce risk and prevent serious youth violence, exploitation and gang and county line activity across Kent and Medway.

Delivery must understand and be targeted at key reachable moments with the aim of nurturing positive change in CYP.

All service requirements will be detailed in a comprehensive service specification, which will be released with the Invitation To Tender. Prior to the release of this tender, we intend to hold a supplier’s engagement programme where more information will be made available. We would therefore encourage attendance to this event as we will be offering the opportunity to ask questions about the tender. We would also be looking to engage with suppliers to understand their views of the service provision.

Anticipated engagement event date: Supplier Engagement dates are subject to change; formal invitations will be sent closer to the event date.

Event 1: Youth Intervention & Prevention: 9th December 2021, am 1.5-hour session

If deemed necessary though engagement of this PIN a second event on ‘How to Tender’ can be facilitated.

Event 2: ‘How to Tender’ 9th December 2021, pm 1.5-hour session.

This is wholly based on the tendering process and understanding the tendering process. There will be no discussion of the specification

You will be invited to attend an on-line Teams meeting where the Authority will host the supplier engagement events

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please ensure you express interest in the PIN, and send a message via the portal confirming attendance, so formal invites can be shared. Please confirm the number of attendees and their email addresses.

Joining instructions and an agenda of the day will be issued before the event.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

04/01/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: olubusola.shotunde@kent.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85322000Community action programmeSocial services
85323000Community health servicesSocial services
85312320Counselling servicesSocial work services without accommodation
85312300Guidance and counselling servicesSocial work services without accommodation
85312310Guidance servicesSocial work services without accommodation
85000000Health and social work servicesOther Services
85100000Health servicesHealth and social work services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru