Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Asbestos removal work 2021
Cyhoeddwyd gan: Flagship Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 30/12/21
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This will include works in Void properties, Capital (planned) works and non-urgent repairs.

Capital works will typically include heating, bathroom and kitchen upgrades and rewires.

Loft and Roofline works will also be included in Lot 1.

Bag collections and hole drilling will also be included.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Flagship Housing Group

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

E-bost: procurement@flagship-group.co.uk

NUTS: UKH1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.flagship-group.co.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Norwich:-Asbestos-removal-work./GH9653Z5M7


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Asbestos removal work 2021

II.1.2) Prif god CPV

45262660

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Flagship Group would like to appoint suppliers to deliver its entire asbestos removal strategy, this will include works to seal, repair, or remove asbestos containing material identified in asbestos surveys.

The current housing stock consists of almost 33,000 properties that are owned and managed by Flagship Group, with approximately 21,000 that were constructed pre 2000. These are spread over a wide geographical area in East Anglia.

The tender will be divided into two Lots. Bidders should note that 2 contracts are to be awarded to 2 different suppliers, 1 contract in respect of each of the 2 Lots. Bidders may submit tenders for more than one lot.

The resulting contract will be for initial term of 2 years with potential to extend for further 2 years (a maximum contract term of 4 years).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 200 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 1

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Domestic – Full Area Coverage

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45262660

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH1


Prif safle neu fan cyflawni:

East Anglia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will include works in Void properties, Capital (planned) works and non-urgent repairs.

Capital works will typically include heating, bathroom and kitchen upgrades and rewires.

Loft and Roofline works will also be included in Lot 1.

Bag collections and hole drilling will also be included.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Total Bid Value / Pwysoliad: 40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

1 renewal of 2 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/GH9653Z5M7

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Communal and Reactive – Full Area Coverage

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45262660

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH1


Prif safle neu fan cyflawni:

East Anglia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will include external areas to flats/blocks (including roofs); garages and hard standings (washing lines, play areas etc); communal lounges, kitchens, laundry rooms, corridors and stair wells, offices in communal areas (eg scheme managers), communal lofts; boiler houses and plant rooms.

Reactive works will include both non-licensed and licensed urgent works, and will also include overspill works from Lot 1.

Bag collections and hole drilling will also be included.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Total Bid Value / Pwysoliad: 40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

1 renewal of 2 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/GH9653Z5M7

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/12/2021

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/12/2021

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

4 years

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Norwich:-Asbestos-removal-work./GH9653Z5M7

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/GH9653Z5M7

GO Reference: GO-20211124-PRO-19287411

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Flagship Housing Group

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

E-bost: procurement@flagship-group.co.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.flagship-group.co.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@flagship-group.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45262660Asbestos-removal workSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru