Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Clinical Managed Laboratory Service (MLS) including equipment maintenance and consultancy services to support the managed service provision.
Cyhoeddwyd gan: Gateshead Health NHS Foundation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Gateshead Health NHS Foundation Trust has a requirement for a full clinical managed laboratory service, which includes the integration of the core laboratory/molecular track incorporating pre and post analytics. The service will also consist of the provision, management and maintenance of analytical equipment and associated products, consumables, reagents, staff and IT reporting. This service transfers the risk to the provider.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Gateshead Health NHS Foundation Trust

Queen Elizabeth Hospital, Sheriff Hill

Gateshead

NE9 6SX

UK

Ffôn: +44 1914452804

E-bost: sharon.whitlie@nhs.net

NUTS: UKC22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.qegateshead.nhs.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Clinical Managed Laboratory Service (MLS) including equipment maintenance and consultancy services to support the managed service provision.

II.1.2) Prif god CPV

71900000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Gateshead Health NHS Foundation Trust has a requirement for a full clinical managed laboratory service, which includes the integration of the core laboratory/molecular track incorporating pre and post analytics. The service will also consist of the provision, management and maintenance of analytical equipment and associated products, consumables, reagents, staff and IT reporting. This service transfers the risk to the provider.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 85 428 162.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33696500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC22


Prif safle neu fan cyflawni:

Gateshead Health NHS Foundation Trust

Queen Elizabeth Hospital

Sheriff Hill

Gateshead

NE9 6SX

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Gateshead Health NHS Foundation Trust has a requirement for a full clinical managed laboratory service, which includes the integration of the core laboratory/molecular track incorporating pre and post analytics. The service will also consist of the provision, management and maintenance of analytical equipment and associated products, consumables, reagents, staff and IT reporting. This service transfers the risk to the provider.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Scope of Service / Pwysoliad: 11

Maes prawf ansawdd: Implementation / Pwysoliad: 13

Maes prawf ansawdd: Contract Management / Pwysoliad: 36

Maes prawf ansawdd: Innovation / Pwysoliad: 6

Maes prawf ansawdd: Maintenance / Pwysoliad: 4

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Estimated value based on initial 84 month contract = £85,428,162.00

Estimated value based on total contract period (including extensions) = £256,284,486.00

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 049-113241

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: Lot 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Clinical Managed Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Roche Diagnostics Ltd

571546

Charles Avenue

Burgess Hill

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 85 428 162.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Y gwerth neu gyfran sy’n debygol o gael ei (h)is-gontractio i drydydd partïon

Gwerth heb gynnwys TAW: 38 609 718.00 GBP

Cyfran: 45 %

Disgrifiad byr o’r rhan o’r contract i’w his-gontractio:

Elements of the clinical managed service will be sub-contracted.

Estimated value based on initial 84 month contract = £38,609,718.00

Estimated value based on total contract period (including extensions) = £115,829,154.00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contract is for a full clinical managed laboratory service which includes the integration of the core laboratory/molecular track.

There is also a non-binding agreement for the parties to work together to look at ways to innovate the provision of the services including the use of automation and AI technology to create wholescale changes to the way in which the laboratory services are provided.

The initial contract term is eighty four (84) months following an implementation period of thirty (30) months. There is also an option to extend by 2 further eighty four (84) month periods, subject to agreement by both parties. It is acknowledged that should the extension period(s) be invoked, then the overall value of contract for both main contractor and sub contractor will vary accordingly.

Estimated value based on initial 84 month contract = £85,428,162.00.

Estimated value based on maximum term of 252 months = £256,284,486. Both values include the sub contractor elements which are also detailed in section V2.5.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Gateshead Health NHS Foundation Trust

Queen Elizabeth Avenue, Sheriff Hill

Gateshead

NE9 6SX

UK

Ffôn: +44 1914452804

E-bost: sharon.whitlie@nhs.net

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Gateshead Health NHS Foundation Trust

Queen Elizabeth Avenue, Sheriff Hill

Gateshead

NE9 6SX

UK

Ffôn: +44 1914452804

E-bost: sharon.whitlie@nhs.net

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sharon.whitlie@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33696500Laboratory reagentsReagents and contrast media
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru