Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 701039378 - DGM/1954 - The Procurement of 30x170mm KCB Ammunition
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Procurement of 30x170mm KCB Ammunition: Round 30mm KCB HEI/HEI-T Mk2 Linked 4:1 x 90 qty and Round 30mm KCB HEI/HEI-T L22A1/L23A1 Linked 4:1 x 7324 qty

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Bristol

UK

E-bost: paul.brister148@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

701039378 - DGM/1954 - The Procurement of 30x170mm KCB Ammunition

II.1.2) Prif god CPV

35300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Procurement of 30x170mm KCB Ammunition: Round 30mm KCB HEI/HEI-T Mk2 Linked 4:1 x 90 qty and Round 30mm KCB HEI/HEI-T L22A1/L23A1 Linked 4:1 x 7324 qty

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 444 840.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35330000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Procurement of 30x170mm KCB Ammunition: Round 30mm KCB HEI/HEI-T Mk2 Linked 4:1 x 90 qty and Round 30mm KCB HEI/HEI-T L22A1/L23A1 Linked 4:1 x 7324 qty

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad

The contract is intended to be awarded without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU) under regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 for technical reasons.

It is considered that technical reasons relating to specific interoperability requirements exist, as the Ammunition is required for use with the KCB Cannon. There are no other identified suppliers who manufacture the Ammunition, as it has an obsolescence relating to the fuse. The procurement of the Ammunition shall allow the authority to supplement its stockpile while the authority assess its long-term procurement options. Procuring similar goods with different technical characteristics from other suppliers would result in disproportionate technical difficulties and/or incompatibilities between the existing systems when introducing the replacement into service. No other goods types are therefore deemed technically compatible or safe for use within the existing equipment.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

International Nuclear Services

Moor Row

UK

NUTS: UKD1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 444 840.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

DES

Bristol

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paul.brister148@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35330000AmmunitionWeapons, ammunition and associated parts
35300000Weapons, ammunition and associated partsSecurity, fire-fighting, police and defence equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru