Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for the Supply and Maintenance of Trace Detection Devices
Cyhoeddwyd gan: Home Office
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Supply and Maintenance of Desktop Trace Detection Devices

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Home Office

Soapworks, Colgate lane, Salford

Manchester

M5 3LZ

UK

E-bost: BorderForceProcurementTeam@homeoffice.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for the Supply and Maintenance of Trace Detection Devices

II.1.2) Prif god CPV

38544000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Contract for the Supply and Maintenance of Trace Detection Devices

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 050 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38544000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply and Maintenance of Desktop Trace Detection Devices

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical Evaluation / Pwysoliad: 55%

Price / Pwysoliad:  45%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38544000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply and Maintenance of Portable Trace Detection Devices

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical Evaluation / Pwysoliad: 55%

Price / Pwysoliad:  45

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38544000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply and Maintenance of Desktop Trace Detection Devices with Additional Service Requirements

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical Evaluation / Pwysoliad: 55%

Price / Pwysoliad:  45%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-004206

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: Lot 1

Rhif Contract: C18789

Teitl: Supply and Maintenance of Desktop Trace Detection Devices

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SMITHS DETECTION WATFORD LTD

Century House, Marylands Avenue, Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP22 5LS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 350 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: Lot 2

Rhif Contract: C18789

Teitl: Supply and Maintenance of Portable Trace Detection Devices

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SMITHS DETECTION WATFORD LTD

Century House, Marylands Avenue, Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP22 5LS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 450 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: Lot 3

Rhif Contract: C18789

Teitl: Supply and Maintenance of Desktop Trace Detection Devices with Additional Service Requirements

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SMITHS DETECTION WATFORD LTD

Century House, Marylands Avenue, Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP22 5LS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 250 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Home Office

Manchester

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: BorderForceProcurementTeam@homeoffice.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38544000Drug detection apparatusMachines and apparatus for testing and measuring

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru