Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 701534376 - Batch 2 Off-Shore Patrol Vessels Future Support (OPV FS)
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 26/01/22
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The requirement is for support services for the five current in-service Royal Navy Batch 2 Offshore Patrol Vessels, under a 'Contracting for Availability' style contract. These various support services will include but are not limited to the following: i. the planning and execution of global repair and maintenance services; ii. engineering support, planned preventative and corrective maintenance services; iii. operational defect rectification services; iv. obsolescence management services; v. stores management services; vi. logistic support services; vii. risk management services; and viii. post design services. Taken in totality, these service packages are to form a pre-determined set of availability requirements.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Naval Ships Support Team, MOD Abbey Wood,

Bristol

BS34 8JH

UK

Person cyswllt: Chris Manning

E-bost: DESShipsComrcl-NSS-FISSOPV@mod.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://contracts.mod.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://contracts.mod.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://contracts.mod.uk


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

701534376 - Batch 2 Off-Shore Patrol Vessels Future Support (OPV FS)

II.1.2) Prif god CPV

50640000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Off-Shore Patrol Vessels Future Support (OPV FS) Batch 2 project will secure the provision of engineering support (Fleet Time (FT)) and Non-Fleet Time (NFT)), logistic support and design services to the five current in-service Batch 2 Royal Navy (RN) Off-Shore Patrol Vessels (OPV's) over an eight year period up to March 2031 (depending on the date of contract let). The project will be delivered through a DSPCR competition, aiming to optimise the availability and readiness of the platforms to promote and ensure optimal value for money. The OPV FS contract start date is scheduled to be in July 2023.

These various support services - to be provided under a 'Contracting for Availability' style contract - will include but are not limited to the following: i. the planning and execution of global repair and maintenance services; ii. engineering support, planned preventative and corrective maintenance services; iii. operational defect rectification services; iv. obsolescence management services; v. stores management services; vi. logistic support services; vii. risk management services; and viii. post design services. Taken in totality, these service packages are to form a pre-determined set of availability requirements.

Interested parties are to note that whilst the project has been named Future In-Service Support Offshore Patrol Vessels (FISS OPV) since inception in 2020, the project will henceforth be referred to as Off-Shore Patrol Vessels Future Support (OPV FS) Batch 2.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50241000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The requirement is for support services for the five current in-service Royal Navy Batch 2 Offshore Patrol Vessels, under a 'Contracting for Availability' style contract. These various support services will include but are not limited to the following: i. the planning and execution of global repair and maintenance services; ii. engineering support, planned preventative and corrective maintenance services; iii. operational defect rectification services; iv. obsolescence management services; v. stores management services; vi. logistic support services; vii. risk management services; and viii. post design services. Taken in totality, these service packages are to form a pre-determined set of availability requirements.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 17/03/2023

Diwedd: 31/03/2031

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This contract may be competitively re-let if support services are still required for Batch 2 OPV's on the completion of this contract.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract may contain a mechanism for the application of option(s) by mutual agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.5) Gwybodaeth am negodi

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu’r contract ar sail y tendrau gwreiddiol heb gynnal negodiadau

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-011548

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/01/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Authority intends to host an Industry Day pursuant to this OPV FS requirement, on the 7th December 2021 via Microsoft Teams. Further details are to be provided to all interested parties (see below).

You are requested to confirm your interest in attending the Industry Day to the group mailbox (DESShipsComrcl-NSS-FISSOPV@mod.gov.uk) by no later than 12:00 on the 3rd December 2021.

The DPQQ documentation is to be made available via the DSP by no later than the 3rd December 2021.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Naval Ships Support Team

MOD Abbey Wood

Bristol

BS34 8JH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: DESShipsComrcl-NSS-FISSOPV@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50241000Repair and maintenance services of shipsRepair, maintenance and associated services related to marine and other equipment
50640000Repair and maintenance services of warshipsRepair and maintenance services of security and defence materials

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru