Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Precast Slab Track System
Cyhoeddwyd gan: HS2
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Contract to design, manufacture and supply precast concrete track slabs for the open route sections of HS2 Phase 1 and 2a

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

HS2

High Speed Two (HS2) Ltd, Two Snowhill, Queensway

Birmingham

UK

E-bost: scc@hs2.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.hs2.org.uk

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Precast Slab Track System

II.1.2) Prif god CPV

34000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Contract to design, manufacture and supply precast concrete track slabs for the open route sections of HS2 Phase 1 and 2a

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 18/01/2021

Diwedd: 01/04/2029

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: C1186

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

12/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

PORR UK Ltd

Uxbridge

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 260 000 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

HS2 considers that the intended modification described in this notice is not substantial within the meaning of Regulation 88.7 of the Utilities Contracts Regulations 2016. In addition, this modification may fall into the category of modifications in Regulation 88.1(b) of the Utilities Contracts Regulations 2016 (and this has been noted in VII.2.2 below). In any event, HS2 considers that the intended modification falls within the scope of the original contract notice published in the Official Journal of the European Union and HS2 is therefore publishing this notice in the interests of completeness and transparency. HS2 reserves all its rights in respect of the reasons for this publication and whether it is legally obliged to publish such a notice.

All values given in this notice are approximate and the best estimates of HS2 at the time of publication of this Notice.

HS2’s decision to publish this notice does not constitute any waiver of any rights it may have or impose any further obligations on it in respect of any future contract modifications and the publication thereof.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

34000000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Contract to design, manufacture and supply precast concrete track slabs for the open route sections of HS2 Phase 1 and 2a and the further provision of identical slabs for the standard slab track tunnel sections on the same route, including installation training and quality support services.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 18/01/2021

Diwedd: 01/04/2029

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

PORR UK Ltd

Uxbridge

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

The new value of the contract in VII.1.6 is the estimated maximum new value, but the value of the additional work may range from nil to 38000000 GBP.

The purpose of the modification is to permit HS2 to instruct its Track Systems Contractors to procure slab track supplies for the tunnel sections of the current route through this contract rather than through their own supply arrangements.

Please note that the values in this notice are in relation to the core goods and services and exclude the optional services available to the Track Systems Contractors related to logistics. The value of optional services was originally 13000000 GBP in addition to the 260000000 GBP total contract value, and the estimated maximum new value of these optional services is 15000000 GBP in addition to the Total contract value after the modifications of 292000000 GBP; but the value of additional optional work may range from nil to 2000000 GBP.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen gwaith, gwasanaethau neu gyflenwadau ychwanegol gan y contractwr/consesiynydd gwreiddiol

Disgrifiad o’r rhesymau economaidd neu dechnegol a’r anghyfleuster neu’r achos o ddyblygu costau sy’n atal newid contractwr:

The new value of the contract in VII.1.6 is the estimated maximum new value, but the value of the additional work may range from nil to 38000000 GBP.

The purpose of the modification is to permit HS2 Ltd to instruct its Track Systems Contractors to procure additional slab track supplies through this contract for the tunnel sections of the current route rather than through their own supply arrangements.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 260 000 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 292 000 000.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: scc@hs2.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru