Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cyfarthfa Castle Condition Survey
Cyhoeddwyd gan: Merthyr Tydfil County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Merthyr Tydfil County Borough Council has awarded a contract to an experienced professional team to produce condition survey documentation sufficiently advanced which can be subsequently used to prepare detailed repair methodologies, specifications, and schedule of repair for the Grade I listed Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Merthyr Tydfil County Borough Council

Community Regeneration, Unit 5,, Triangle Business Park, Pentrebach,

Merthyr Tydfil

CF48 4TQ

UK

Zoe Thomas

+44 1685725000


http://www.merthyr.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

> Cyfarthfa Castle Condition Survey

2.2

Disgrifiad o'r contract

Merthyr Tydfil County Borough Council has awarded a contract to an experienced professional team to produce condition survey documentation sufficiently advanced which can be subsequently used to prepare detailed repair methodologies, specifications, and schedule of repair for the Grade I listed Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71251000 Architectural and building-surveying services
71315300 Building surveying services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Purcell

Purcell , 40 Windsor Place,

Cardiff

CF103BW

UK
www.purcelluk.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  25 - 11 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:116190)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71251000Architectural and building-surveying servicesArchitectural, engineering and surveying services
71315300Building surveying servicesBuilding services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT376012: Cyfarthfa Castle Condition Survey
Dyddiad Cyhoeddi: 11/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Merthyr Tydfil County Borough Council
NOV380508: Cyfarthfa Castle Condition Survey
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Merthyr Tydfil County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru