Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfWRL Station Projects - Batch 1 Designs
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 14/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: 1.1 Transport for Wales (TfW) exists to drive forward the Welsh Government’s vision of a high quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network that the people of Wales are proud of. Transport for Wales is key to delivering the Welsh Government’s key themes as set out in Prosperity for All: The National Strategy.
1.2 To support a major element of this vision, TfW is investing in a transformational programme of station projects across the Wales and Borders network.
1.3 The remit of this project has been set out by the station project team as part of the Station Facilities Upgrade Programme. This programme includes forty seven high priority stations which have been identified across Wales and Borders by Station Managers. All stations have been captured into several batches for delivery and have been split between regionally, North and South.
1.4 The project will focus on bringing each station up to standard in respect to branding, signage, facilities, SISS telecoms and spaces, therefore providing improved customer and staff experience, enhancing stations facilities, and ensuring that TfW identification through branding is applied.
1.5 This Project is batch one, which includes the first three stations of the forty-seven high priority stations. These include Chester, Flint and Runcorn East. All three stations are located within close proximity of each other.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Luke Curtis

+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

TfWRL Station Projects - Batch 1 Designs

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

1.1 Transport for Wales (TfW) exists to drive forward the Welsh Government’s vision of a high quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network that the people of Wales are proud of. Transport for Wales is key to delivering the Welsh Government’s key themes as set out in Prosperity for All: The National Strategy.

1.2 To support a major element of this vision, TfW is investing in a transformational programme of station projects across the Wales and Borders network.

1.3 The remit of this project has been set out by the station project team as part of the Station Facilities Upgrade Programme. This programme includes forty seven high priority stations which have been identified across Wales and Borders by Station Managers. All stations have been captured into several batches for delivery and have been split between regionally, North and South.

1.4 The project will focus on bringing each station up to standard in respect to branding, signage, facilities, SISS telecoms and spaces, therefore providing improved customer and staff experience, enhancing stations facilities, and ensuring that TfW identification through branding is applied.

1.5 This Project is batch one, which includes the first three stations of the forty-seven high priority stations. These include Chester, Flint and Runcorn East. All three stations are located within close proximity of each other.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=116136.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

22314000 Designs
79415200 Design consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 12 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 01 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:116136)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to Scope document.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 1 - Instructions and Requirements Final
TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 2 - Selection Questionnaire Final
TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 3 - Tender Questionnaire Final
TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 5 - NEC4 PSC A Final
TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 5 - Annex 1 - Scope

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
26/11/21 10:59ADDED FILE: Scope annex 01

Scope annex 01
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
22314000DesignsPostcards

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
25/11/21TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 1 - Instructions and Requirements FinalVolume 1 - Instructions to Tenderers827.31 KB16
25/11/21TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 2 - Selection Questionnaire FinalVolume 2 - Selection Questionnaire437.33 KB9
25/11/21TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 3 - Tender Questionnaire FinalVolume 3 - Tender Questionnaire395.25 KB9
25/11/21TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 5 - NEC4 PSC A FinalVolume 4 - NEC Terms & Conditions403.13 KB9
25/11/21TfWRL- Station Facilties B1 - Volume 5 - Annex 1 - ScopeVolume 4 - Annex 1 - Scope1.42 MB15
26/11/21App 01 - Scope SchedulesScope annex 0130.38 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru