Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cardiff University - SUPPLY AND DELIVERY OF A VITAL SIGNS MONITOR FOR MONITORING ADULT AND PAEDIA
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 17/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Please access documents on https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Andrea Djordjevic

+44 2920879648


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK


+44 2920879648

Procurement@cardiff.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK


+44 2920879648


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cardiff University - SUPPLY AND DELIVERY OF A VITAL SIGNS MONITOR FOR MONITORING ADULT AND PAEDIA

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Please access documents on https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=116183.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

33100000 Medical equipments
33113000 Magnetic resonance imaging equipment
33195100 Monitors
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38520000 Scanners
71900000 Laboratory services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CU.751.AD

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 12 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 01 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:116183)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Procurement@cardiff.ac.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment
33113000Magnetic resonance imaging equipmentImaging equipment for medical, dental and veterinary use
33100000Medical equipmentsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33195100MonitorsPatient-monitoring system
38520000ScannersChecking and testing apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru