Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AutoCad Licensing and Maintenance
Cyhoeddwyd gan: South Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: South Wales Fire and Rescue Service were seeking to appoint an approved Platinum provider to deliver their AutoCAD Licensing maintenance and support contract.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Wales Fire and Rescue Service

South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant,

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Michelle Deasy

+44 1443232082


+44 1443232180
www.southwales-fire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

> AutoCad Licensing and Maintenance

2.2

Disgrifiad o'r contract

South Wales Fire and Rescue Service were seeking to appoint an approved Platinum provider to deliver their AutoCAD Licensing maintenance and support contract.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48321000 Computer-aided design (CAD) software package
48321100 Computer-aided design (CAD) system
72212321 Computer-aided design (CAD) software development services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Cadline Limited

Cadline House, Drake Avenue,

Staines-Upon-Thames

TW182AP

UK
www.cadline.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SWITQ133

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  11 - 11 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:116194)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72212321Computer-aided design (CAD) software development servicesProgramming services of application software
48321000Computer-aided design (CAD) software packageDrawing and imaging software package
48321100Computer-aided design (CAD) systemComputer-aided design (CAD) software package

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT376730: AutoCad Licensing and Maintenance
Dyddiad Cyhoeddi: 19/10/21
Dyddiad Cau: 05/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: South Wales Fire and Rescue Service
NOV380513: AutoCad Licensing and Maintenance
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: South Wales Fire and Rescue Service

Copyright © GwerthwchiGymru