Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The supply of a drop weight impact testing equipment
Cyhoeddwyd gan: Glyndwr University
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Wrexham Glyndwr University has an extensive Composites laboratory based at the Advanced Composites Training and Development Centre in Broughton which is a joint activity with Airbus.
This laboratory is used for teaching, research and enterprise activities. There is also collaboration within the university with the OpTIC centre and this as well as commercial opportunities to an extent governs the requirements of the equipment which is available and the capability of the laboratory.
We are looking to identify and source suppliers that can supply a drop weight impact tester equipment which fulfils the following technical requirements, which are outlined below:
Ability to make measurements in the temperature range -70 to 150oC
Anti-rebound device
Accredited calibration of the system
High resonance frequency. Expectation is that this would be greater than 75 kHz
Support stand for compression after impact testing of composites and also Boeing Compression after impact future for subsequent edgewise testing of the damaged specimens. Both must be completely compliant with ASTM D7137 or D7137M
Wide impact energy range with an expectation that this is from 0.6 to 800 J
Piezo electric instrumented tub 16mm diameter in accordance with ASTM D7136 and Airbus AITM 1.0010
The Equipment MUST be manufactured, supplied, delivered and Installed BEFORE 31 March 2022 due to grant funding terms and conditions.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Glyndwr University

Plas Coch, Mold Road,

Wrexham

LL11 2AW

UK

Arwel Staples

+44 1978293188


+44 1978293188
www.glyndwr.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Glyndwr University

Plas Coch, Mold Road,

Wrexham

LL11 2AW

UK


+44 1978293188


+44 1978293188
www.glyndwr.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

The supply of a drop weight impact testing equipment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Wrexham Glyndwr University has an extensive Composites laboratory based at the Advanced Composites Training and Development Centre in Broughton which is a joint activity with Airbus.

This laboratory is used for teaching, research and enterprise activities. There is also collaboration within the university with the OpTIC centre and this as well as commercial opportunities to an extent governs the requirements of the equipment which is available and the capability of the laboratory.

We are looking to identify and source suppliers that can supply a drop weight impact tester equipment which fulfils the following technical requirements, which are outlined below:

Ability to make measurements in the temperature range -70 to 150oC

Anti-rebound device

Accredited calibration of the system

High resonance frequency. Expectation is that this would be greater than 75 kHz

Support stand for compression after impact testing of composites and also Boeing Compression after impact future for subsequent edgewise testing of the damaged specimens. Both must be completely compliant with ASTM D7137 or D7137M

Wide impact energy range with an expectation that this is from 0.6 to 800 J

Piezo electric instrumented tub 16mm diameter in accordance with ASTM D7136 and Airbus AITM 1.0010

The Equipment MUST be manufactured, supplied, delivered and Installed BEFORE 31 March 2022 due to grant funding terms and conditions.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=116195.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38500000 Checking and testing apparatus
38540000 Machines and apparatus for testing and measuring
51200000 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
51230000 Installation services of testing equipment
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

AS/RD/251121

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  06 - 12 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Expressions of Interest & Contact Details

If you wish to register your informal expressions of interest then please send a maximum of 8 sides of A4 response which includes the following:

Company Background

Clear evidence to demonstrate that your equipment can meet the Technical Specification outlined. This can include a Technical Specification Data sheet.

Feedback whether you can meet the 31st March 2022 deadline for supply, delivery and installation.

Indicative Price of the equipment for budget setting purposes (Please see attached document)

Please send your informal expression of interest response document to r.day@glyndwr.ac.uk

The closing date for informal expressions of interest responses to be received is Friday 3rd December 2021 at 12.00pm noon.

Please note this is an informal market intelligence gathering exercise and is not a formal request for detailed proposals to be submitted at this stage. The exercise is to ensure that the University has a better understanding of market and the commercial options available.

Following the completion of this informal market intelligence gathering exercise the University reserves the option of then seeking formal proposals through a public tender advertisement via the Sell2Wales portal and those parties who have expressed an informal interest will also be invited to submit formal proposal.

(WA Ref:116195)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Drop weight impact testing equipment Technical Specification requirements

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38500000Checking and testing apparatusLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
51200000Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigatingInstallation services (except software)
51230000Installation services of testing equipmentInstallation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
38540000Machines and apparatus for testing and measuringChecking and testing apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
25/11/21Drop weight impact testing equipment Technical Specification requirementsDrop Weight Testing Equipment Technical Specification Requirements14.26 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru