Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Members Media Training Framework
Cyhoeddwyd gan: Senedd Cymru / Welsh Parliament
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 16/12/21
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Commission wishes to engage a number of suppliers to provide Media Training to Members of the Senedd and to the staff employed directly by them. This Framework will consist of 3 lots
Lot 1: Delivering your message – broadcast media
Lot 2: Delivering your message – dealing with print and digital media
Lot 3: Engaging with constituents

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK

Alexander Dalton

+44 3002006265


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK


+44 3002006549


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK


+44 3002006549


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Members Media Training Framework

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Commission wishes to engage a number of suppliers to provide Media Training to Members of the Senedd and to the staff employed directly by them. This Framework will consist of 3 lots

Lot 1: Delivering your message – broadcast media

Lot 2: Delivering your message – dealing with print and digital media

Lot 3: Engaging with constituents

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=116193.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract period will be for four years from award of contract.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suppliers will need to be registered on the Bravo Solution portal in order to obtain the Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) and view the supporting Procurement documents. If you are not already registered you can register by going to www.etenderwales.bravosolution.co.uk. It is free to register on this portal. Once registered:-

- Click the 'Open Access PQQs' link

- Click on the relevant PQQ to access the content (PQQ: pqq_33191 - Members Media Training Framework)

- Click the 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page. This will move the PQQ into your 'My PQQs' page

- Click on the PQQ code. You can now access any attachments by clicking the 'Settings and Buyer Attachments' in the 'Actions' box

- You can now choose to 'Reply' to the PQQ and submit your response

Please note that the Procurement documents will be uploaded into the 'Supplier Attachments' area under 'Settings' for all suppliers to view.

(WA Ref:107218)

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam - Rhaid i ymgeiswyr basio gweithdrefn ddewis yn gyntaf cyn cael eu gwahodd i dendro neu negodi.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

1209

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     16 - 12 - 2021  Amser   10:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   10 - 01 - 2022

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   14 - 02 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:116193)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru