Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: REF: AEMRI-216-MCP Maintenance for CIVA Simulation Packages
Cyhoeddwyd gan: TWI Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 10/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This specification has been produced as part of an initiative known as AEMRI (Advanced Engineering Materials Research Institute), which is funded by the Welsh European Funding Office (WEFO) using European Regional Development Funds (ERDF). AEMRI seeks to create a unique facility housing a critical mass of equipment, expertise and resources. AEMRI provides an environment to test and prove the limits of performance of advanced materials. Through the use of advanced modelling and simulation methods, full, large-scale mechanical test structures will be designed and built upon finite element analysis (FEA) calculations. Advanced, automated non-destructive evaluation (NDE) techniques will be developed with the aim of saving the industry time and production costs as well as minimising the risk of catastrophic structural failures.
AEMRI will deliver the objectives of the project through the following four technical strands:-
- Modelling and Simulation of High Performance Materials and Structures.
- Advanced Robotic Inspection of Complex Geometry Structures.
- Inspection Systems for Very Large Structures for the Green Energy Sector.
- Nuclear Fabrication Research Centre.
TWI use CIVA software for non-destructive testing (NDT) simulation, which will enable design and manufacture of bespoke ultrasonic arrays and eddy current for use in the civil nuclear, aerospace, and military sectors. There is now a requirement to renew all the maintenance licences starting in 2022 to cover upgrades and support service for the CIVA software (UT and ET modules) licences and the CIVA Analysis licences.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


TWI Ltd

Granta Park, Great Abington,

Cambridge

CB21 6AL

UK

Purchasing Department

+44 1223899000

purchasing@twi.co.uk

http://www.twi-global.com
http:/in-tendhost.co.uk/twi
http:/in-tendhost.co.uk/twi

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

REF: AEMRI-216-MCP Maintenance for CIVA Simulation Packages

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This specification has been produced as part of an initiative known as AEMRI (Advanced Engineering Materials Research Institute), which is funded by the Welsh European Funding Office (WEFO) using European Regional Development Funds (ERDF). AEMRI seeks to create a unique facility housing a critical mass of equipment, expertise and resources. AEMRI provides an environment to test and prove the limits of performance of advanced materials. Through the use of advanced modelling and simulation methods, full, large-scale mechanical test structures will be designed and built upon finite element analysis (FEA) calculations. Advanced, automated non-destructive evaluation (NDE) techniques will be developed with the aim of saving the industry time and production costs as well as minimising the risk of catastrophic structural failures.

AEMRI will deliver the objectives of the project through the following four technical strands:-

- Modelling and Simulation of High Performance Materials and Structures.

- Advanced Robotic Inspection of Complex Geometry Structures.

- Inspection Systems for Very Large Structures for the Green Energy Sector.

- Nuclear Fabrication Research Centre.

TWI use CIVA software for non-destructive testing (NDT) simulation, which will enable design and manufacture of bespoke ultrasonic arrays and eddy current for use in the civil nuclear, aerospace, and military sectors. There is now a requirement to renew all the maintenance licences starting in 2022 to cover upgrades and support service for the CIVA software (UT and ET modules) licences and the CIVA Analysis licences.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48100000 Industry specific software package
48461000 Analytical or scientific software package
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

AEMRI-216-MCP

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 12 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   23 - 12 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:116199)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: This specification has been produced as part of an initiative known as AEMRI (Advanced Engineering Materials Research Institute), which is funded by the Welsh European Funding Office (WEFO) using European Regional Development Funds (ERDF).

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: purchasing@twi.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48461000Analytical or scientific software packageAnalytical, scientific, mathematical or forecasting software package
48100000Industry specific software packageSoftware package and information systems

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru