Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Scoping a professional development framework for social care analysts
Cyhoeddwyd gan: Social Care Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: THIS IS A CONTRACT AWARD
Social Care Wales is looking to commission an experienced supplier to assist us in developing an outline of a professional development framework for social care data and analysis roles in Wales.
The framework should include a picture of the skills requirements for basic data literacy that all of the social care workforce should possess, through to collecting and using data in research, and complex analysis requiring high level skills in data science, computer science and statistical analysis. Our chosen partner must ensure the framework is informed by both the current and future operational and strategic needs of the social care sector.
The framework should also offer a pathway for progression for analysts to develop their skills over time through continued professional development.
We would also require an overview of what would be needed to implement the framework within local authorities in Wales, including further opportunities to develop by:
- investigating how we might transfer learning from local authorities who have invested and developed their analytical capabilities
- harnessing the learning and resources from projects happening in parallel to develop digital and data skills, for example, through Welsh Government’s Digital Strategy
- joining or creating innovative projects to develop analytical capabilities and capacity both in Wales and farther afield, and in other sectors, including health
- investigating novel mechanisms to deliver knowledge and learning opportunities for students, those already in the workplace, or for those starting their careers, i.e. apprenticeships, work placements, mentoring etc.
- working with partners in health, government and academia to ensure that those studying in further/higher education see health and care as viable career options when they graduate.
- creating a standardised framework of data and analytics skills which are more easily transferred across organisational boundaries and organisations have the opportunity to draw upon standardised skills templates from which to recruit and develop their staff.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Social Care Wales

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Bethan Roberts / Lowri Cousins

+44 3003033444


http://www.socialcare.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

> Scoping a professional development framework for social care analysts

2.2

Disgrifiad o'r contract

THIS IS A CONTRACT AWARD

Social Care Wales is looking to commission an experienced supplier to assist us in developing an outline of a professional development framework for social care data and analysis roles in Wales.

The framework should include a picture of the skills requirements for basic data literacy that all of the social care workforce should possess, through to collecting and using data in research, and complex analysis requiring high level skills in data science, computer science and statistical analysis. Our chosen partner must ensure the framework is informed by both the current and future operational and strategic needs of the social care sector.

The framework should also offer a pathway for progression for analysts to develop their skills over time through continued professional development.

We would also require an overview of what would be needed to implement the framework within local authorities in Wales, including further opportunities to develop by:

- investigating how we might transfer learning from local authorities who have invested and developed their analytical capabilities

- harnessing the learning and resources from projects happening in parallel to develop digital and data skills, for example, through Welsh Government’s Digital Strategy

- joining or creating innovative projects to develop analytical capabilities and capacity both in Wales and farther afield, and in other sectors, including health

- investigating novel mechanisms to deliver knowledge and learning opportunities for students, those already in the workplace, or for those starting their careers, i.e. apprenticeships, work placements, mentoring etc.

- working with partners in health, government and academia to ensure that those studying in further/higher education see health and care as viable career options when they graduate.

- creating a standardised framework of data and analytics skills which are more easily transferred across organisational boundaries and organisations have the opportunity to draw upon standardised skills templates from which to recruit and develop their staff.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72212461 Analytical or scientific software development services
72300000 Data services
72312000 Data entry services
72316000 Data analysis services
72317000 Data storage services
72322000 Data management services
73000000 Research and development services and related consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
79315000 Social research services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Social Finance

92 Albert Embankment,

London

SE17TY

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  25 - 11 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:116204)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72212461Analytical or scientific software development servicesProgramming services of application software
72316000Data analysis servicesData-processing services
72312000Data entry servicesData-processing services
72322000Data management servicesDatabase services
72300000Data servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72317000Data storage servicesData-processing services
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
79315000Social research servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT377744: Cwmpasu fframwaith datblygiad proffesiynol i ddadansoddwyr gofal cymdeithasol
Dyddiad Cyhoeddi: 27/10/21
Dyddiad Cau: 18/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales
NOV380523: Scoping a professional development framework for social care analysts
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales

Copyright © GwerthwchiGymru