Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Corporate Learning and Development Framework
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government has a diverse workforce of around 5500 civil servants responsible for supporting Welsh Ministers to deliver their priorities across all aspects of life in Wales. It is crucial that we invest in developing, improving and maintaining a broad range of skills, knowledge and experience to ensure Welsh Government staff have the capability and expertise required to successfully deliver current and future policies, services and commitments, alongside our statutory duties as an employer. In order to meet those aims, the Welsh Government wishes to establish a framework agreement for a corporate learning and development provision for its staff, working with highly experienced, engaging and collaborative providers who can deliver an efficient, cost effective and learner-orientated service. Bidders are invited to bid to provide the service requirements detailed in the main specification and relevant annex(es).
-Lot 1 – Health & Safety learning solutions
-Lot 2– First Aid learning solutions
-Lot 3 – Well-being & Resilience learning solutions
-Lot 4 – Personal & Team Development learning solutions
-Lot 5 – Core Skills for Civil Servants learning solutions
-Lot 6 – Equality, Diversity & Inclusion learning solutions
-Lot 7 – Digital & Data learning solutions
-Lot 8 – Policy Making, including Government Business and Legislation and Constitutional Affairs learning solutions
-Lot 9 –Facilitation
-Lot 10 – Provision of Coaches and Executive Coaches
CPV: 80500000, 80560000, 80500000, 80560000, 80500000, 80500000, 80511000, 80500000, 80511000, 80500000, 80511000, 80500000, 80511000, 98200000, 80500000, 80511000, 75111000, 80500000, 80511000, 72222300, 80500000, 80511000, 80500000, 80511000, 79998000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Ffôn: +44 3000257095

E-bost: kate.smith@gov.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Corporate Learning and Development Framework

Cyfeirnod: C183/2020/2021

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Welsh Government has a diverse workforce of around 5500 civil servants responsible for supporting Welsh Ministers to deliver their priorities across all aspects of life in Wales. It is crucial that we invest in developing, improving and maintaining a broad range of skills, knowledge and experience to ensure Welsh Government staff have the capability and expertise required to successfully deliver current and future policies, services and commitments, alongside our statutory duties as an employer. In order to meet those aims, the Welsh Government wishes to establish a framework agreement for a corporate learning and development provision for its staff, working with highly experienced, engaging and collaborative providers who can deliver an efficient, cost effective and learner-orientated service. Bidders are invited to bid to provide the service requirements detailed in the main specification and relevant annex(es).

-Lot 1 – Health & Safety learning solutions

-Lot 2– First Aid learning solutions

-Lot 3 – Well-being & Resilience learning solutions

-Lot 4 – Personal & Team Development learning solutions

-Lot 5 – Core Skills for Civil Servants learning solutions

-Lot 6 – Equality, Diversity & Inclusion learning solutions

-Lot 7 – Digital & Data learning solutions

-Lot 8 – Policy Making, including Government Business and Legislation and Constitutional Affairs learning solutions

-Lot 9 –Facilitation

-Lot 10 – Provision of Coaches and Executive Coaches

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Health and Safety learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80560000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 – Health & Safety learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 1 will cover the provision of high quality learning and development solutions to ensure health and safety compliance, accreditation and knowledge. Courses required include Manual Handling, IOSH, Evacuation Chair, Fire Marshall and general Health and Safety.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - First Aid learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80560000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2– First Aid learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 2 will cover the provision of high quality learning and development solutions to ensure compliance with the relevant regulations in first aid provision, accreditation and knowledge. Courses required include First Aid at Work, Emergency First Aid at Work, Defibrillator operator and Medical Gases.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - Well-being & Resilience learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 - Well-being & Resilience learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 3 will cover the development and delivery of the Welsh Government’s Well-being and Resilience curriculum through learning and development solutions intended to equip officials with the necessary skills, knowledge and behaviours required to focus on strengthening personal well-being and resilience.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 – Personal & Team Development learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 – Personal & Team Development learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 4 will cover the development and delivery of the Welsh Government’s personal and team learning and development curriculum, including a range of learning solutions such as leadership, performance management, emotional intelligence and the provision of recognised psychometric, feedback and strengths profiling tools.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Lot 5 – Core Skills for Civil Servants learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 5 - Core Skills for Civil Servants learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 5 will cover the development and delivery of learning and development solutions to equip officials with the necessary skills, knowledge and behaviours required to focus on delivering the core business of government. Learning provisions will include Communication skills, Analytical skills, Administrative and organisational skills, Customer service skills and Recruitment and Selection training.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Lot 6 – Equality, Diversity & Inclusion learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

98200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 6 - Equality, Diversity & Inclusion learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 6 will cover the development and delivery of the Welsh Government’s Equality, Diversity and Inclusion learning and development curriculum, and intends to equip officials with the necessary skills, knowledge and behaviours required to support a fair and inclusive workforce and workplace. Training will be required to include general Equality and Human Rights awareness, Understanding biases and their impact on the workplace, protected groups awareness and positive role-modelling on behalf of under-represented groups.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Lot 7 – Digital & Data learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

72222300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 7 - Digital and Data learning solutions

4.1 Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework

Lot 7 will cover the provision of the development and delivery of bespoke learning and development solutions for the Welsh Government in the subject areas of Digital, Data and Technology (DDaT). Courses include Digital Awareness, Digital Leadership, Working with Data, Open Data, ‘Big Data’ and professional qualifications and specialist/role specific technical training for the DDaT profession.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Lot 8 – Policy Making, including Government Business and Legislation and Constitutional Affairs learning solutions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

75111000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 8 - Policy Making, including Government Business and Legislation and Constitutional Affairs learning solutions

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

Lot 8 will cover the provision of the development and delivery of learning and development solutions so as to equip officials with the necessary skills, knowledge and behaviours required for their roles so that they can effectively develop and implement policy and legislation, support government business matters and understand constitutional matters relating to Wales. Training will be required to cover policy context and policy framing, advising, briefing and drafting skills, legislative and legal frameworks, evaluating policy and working with Ministers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Lot 9 – Facilitation

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 9 - Facilitation

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework

To provide expert facilitation services as part of the Welsh Government’s corporate programme of learning and development, and to provide access to a highly skilled pool of experienced facilitators and trainers who will deliver a range of learning and development courses using the Client’s own existing content and materials, in addition to facilitating action learning sets or development programme cohorts.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

Lot 10 – Provision of Coaches and Executive Coaches

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80511000

79998000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 10 - Provision of Coaches and Executive Coaches

Bidders are invited to submit Bids to be awarded a place on the Welsh Government's Learning & Development Framework.

To provide a skilled pool of coaches who can support individuals and groups with career and executive level coaching, enabling to staff to reach their potential and strengthen our diverse pipeline of future leaders.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-002401

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lot 1 - Health and Safety learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Alpha Safety Training

Henley House, Queensway, Fforestfach

Swansea

SA54DJ

UK

NUTS: UKL18

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Call of the Wild Ltd

Ty Anturiaeth, 83 Church Road, Seven Sisters

Neath

SA109DT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Groundwork North Wales

3 - 4 Plas Power Road, Tanyfron

Wrexham

LL115SZ

UK

NUTS: UKL23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lot 2 - First Aid learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 7

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Call of the Wild Ltd

Ty Anturiaeth, 83 Church Road, Seven Sisters

Neath

SA109DT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Groundwork North Wales

3 - 4 Plas Power Road, Tanyfron

Wrexham

LL115SZ

UK

NUTS: UKL23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ajuda Ltd

15, MOUNT STUART SQUARE

CARDIFF

CF105DP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Lot 3 - Well-being & Resilience learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 8

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

9 Coopers Yard, Curran Road

Cardiff

CF105NB

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ALS Managed Services Ltd

Suite 2 Block C, Van Court, Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF833ED

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

React 2 Training Ltd

Office 3, Llynfi Enterprise Centre, Heol Ty Gwyn Industrial Estate

Maesteg

CF340BQ

UK

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Lot 4 – Personal & Team Development learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 18

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 10

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 18

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 18

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

React 2 Training Ltd

Office 3, Llynfi Enterprise Centre, Heol Ty Gwyn Industrial Estate

Maesteg

CF340BQ

UK

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cardiff & Vale College

City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff Bay

Cardiff

CF105BF

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Coleg Cambria

Kelsterton Road, Connah's Quay

Deeside

CH54BR

UK

Ffôn: +44 7714563612

NUTS: UKL23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Lot 5 – Core Skills for Civil Servants learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 12

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 7

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 12

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 12

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

9 Coopers Yard, Curran Road

Cardiff

CF105NB

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Chwarae Teg

Dafen Industrial Park

Cardiff

CF24 5JW

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Eliesha Training

21b Sophia House, 28 Cathedral Road

Cardiff

CF119LJ

UK

Ffôn: +44 1912822800

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Lot 6 – Equality, Diversity & Inclusion learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Chwarae Teg

Dafen Industrial Park

Cardiff

CF24 5JW

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

EA Inclusion Ltd

46 Cardiff Rd, Llandaff

Cardiff

CF52DT

UK

Ffôn: +44 7985560066

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Taye Training & Consultancy Limited

29 Methley Lane

Leeds

LS73NF

UK

Ffôn: +44 1904799803

NUTS: UKE12

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Teitl: Lot 7 – Digital & Data learning solutions

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 8

Teitl: Lot 8 – Policy Making, including Government Business and Legislation and Constitutional Affairs learning solutions

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dods Parliamentary Communications

The Shard , 32 London Bridge Street

London

SE19SG

UK

Ffôn: +44 7984287895

NUTS: UKI32

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 9

Teitl: Lot 9 – Facilitation

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 7

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cardiff & Vale College

City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff Bay

Cardiff

CF105BF

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Chwarae Teg

Dafen Industrial Park

Cardiff

CF24 5JW

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Eliesha Training

21b Sophia House, 28 Cathedral Road

Cardiff

CF119LJ

UK

Ffôn: +44 1912822800

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Elevate B C Ltd

Plas Farm, Llansteffan

CARMARTHEN

SA335JP

UK

Ffôn: +44 7532160743

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 240 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 10

Teitl: Lot 10 – Provision of Coaches and Executive Coaches

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 15

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sglein

15 Rhes Brickyard

Llanelli

SA152DZ

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Chwarae Teg

Dafen Industrial Park

Cardiff

CF24 5JW

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Eliesha Training

21b Sophia House, 28 Cathedral Road

Cardiff

CF119LJ

UK

Ffôn: +44 1912822800

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Creating Answers Ltd.

10 Staines Street, Canton

Cardiff

CF51GP

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Elevate B C Ltd

Plas Farm, Llansteffan

CARMARTHEN

SA335JP

UK

Ffôn: +44 7532160743

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Equinox

Unit 9, Cwrt Y Parc, Earlswood Road

Cardiff

CF145GH

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sweetmans & Partners Limited

26 Victoria Park Road West

Cardiff

CF51FA

UK

Ffôn: +44 7764604179

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Menter a Busnes

Uned 4, 33-35 Stryd Gorllewin Biwt

Caerdydd

CF105LH

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Steve Radcliffe Associates Ltd

34 Park Crescent

Emsworth

PO107NT

UK

NUTS: UKJ35

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

USW Commercial Services Ltd

University of South Wales, Llantwit Road Treforest

Pontypridd

CF371DL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 160 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:114918)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kate.smith@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79998000Coaching servicesMiscellaneous business-related services
98200000Equal opportunities consultancy servicesOther community, social and personal services
75111000Executive and legislative servicesGeneral public services
80560000Health and first-aid training servicesTraining services
72222300Information technology servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
80511000Staff training servicesSpecialist training services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358471: Corporate Learning and Development Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 05/02/21
Dyddiad Cau: 26/03/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Welsh Government
NOV380524: Corporate Learning and Development Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Welsh Government

Copyright © GwerthwchiGymru