Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: HDD-ITT-48612 Supply and Installation of Fire Code Works - Fire Doors - BGH
Cyhoeddwyd gan: Hywel Dda University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 17/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hywel Dda University Health board has a tender requirement for the repair and replacement of fire doors and repairs to fire compartment breaches as per Mid and West Wales Fire and Rescue Service letters of Fire Safety Matters issued under The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 at Bronglais General Hospital; Residential Blocks 9, 10, 11 & 12.
The works shall consist of the complete supply and delivery to site, installation, site testing, commissioning, making good any defects that occur during the defects liability period of 12 months following hand over, provision of record drawings and operation and maintenance documents, the whole of the labour, and all the materials necessary to form a complete installation (whether or not all the necessary components are indicated).

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hywel Dda University Health Board

Procurement Services, Ty Gorwel, Building 14, St David’s Park, Job's Well Road,

Carmarthen

SA31 3BB

UK

Lewis Wells

+44 1267229774https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

HDD-ITT-48612 Supply and Installation of Fire Code Works - Fire Doors - BGH

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Hywel Dda University Health board has a tender requirement for the repair and replacement of fire doors and repairs to fire compartment breaches as per Mid and West Wales Fire and Rescue Service letters of Fire Safety Matters issued under The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 at Bronglais General Hospital; Residential Blocks 9, 10, 11 & 12.

The works shall consist of the complete supply and delivery to site, installation, site testing, commissioning, making good any defects that occur during the defects liability period of 12 months following hand over, provision of record drawings and operation and maintenance documents, the whole of the labour, and all the materials necessary to form a complete installation (whether or not all the necessary components are indicated).

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=116206

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45343000 Fire-prevention installation works
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 MONTHS.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HDD-ITT-48612

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 12 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   14 - 01 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:116206)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45343000Fire-prevention installation worksFencing, railing and safety equipment installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru