Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dinas Rhondda - Temporary Works
OCID: ocds-kuma6s-126325
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/22
Dyddiad Cau: 15/11/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Temporary works at Dinas Rhondda station. Please see attached documents and drawings. Please send any prices and enquiries to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Evan Phillips

+44 1873857211


1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Dinas Rhondda - Temporary Works

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Temporary works at Dinas Rhondda station. Please see attached documents and drawings. Please send any prices and enquiries to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=126325.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

61 Transport For Wales - Core Valley Lines
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     15 - 11 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 11 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:126325)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

THT PR001 - TW Dinas Rhondda
TW Register - Dinas Rhondda 26.10.22
THT DR 001 Fencing Sketch
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000208-S2-P02
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000212-S2-P02
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000220-S2-P02
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-D-DR-000001
TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-DM-000003-S3-P06
TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-DM-000004-S3-P05
TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-SE-000001
TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-SE-000003
TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GUN-Z-MF-200024

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 11 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Nid oes unrhyw gategorïau nwyddau ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/11/22 THT PR001 - TW Dinas Rhondda Temporary Works Dinas Rhondda Station37.96 KB31
08/11/22 TW Register - Dinas Rhondda 26.10.22 TW Register Dinas Rhondda38.92 KB11
08/11/22 THT DR 001 Fencing Sketch Dinas Rhondda Drawing 112.58 MB18
08/11/22 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000208-S2-P02 Dinas Rhondda Drawing 21.40 MB15
08/11/22 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000212-S2-P02 Dinas Rhondda Drawing 312.22 MB10
08/11/22 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000220-S2-P02 Dinas Rhondda Drawing 421.44 MB12
08/11/22 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-D-DR-000001 Dinas Rhondda Drawing 53.62 MB9
08/11/22 TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-DM-000003-S3-P06 TFL CVL Doc 1893.40 KB8
08/11/22 TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-DM-000004-S3-P05 TFW CVL Doc 21.10 MB8
08/11/22 TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-SE-000001 TFW CVL Doc 32.25 MB8
08/11/22 TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GSP-Z-SE-000003 TFW CVL Doc 41.51 MB9
08/11/22 TRAN01-KAW-ZZ-CVL-GUN-Z-MF-200024 TFW CVL Doc 5292.01 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru