Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
OCID: ocds-kuma6s-123771
ID yr Awdurdod: AA0281
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 18/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: PLEASE NOTE – This is a Prior Information Notice and NOT a Contract Notice
Carmarthenshire County Council wishes to undertake a procurement exercise to establish a Framework for the provision of property-related Project Management and Full Design Team services. The Framework will be utilised by the Carmarthenshire County Council, by any company (as defined by section 1 the Companies Act 2006) which is wholly or partly owned by Carmarthenshire County Council, or by any of the Other Participating Bodies:
- Ceredigion County Council
- Llesiant Delta Wellbeing Ltd.
- Neath Port Talbot County Borough Council
- Pembrokeshire County Council
- Swansea Council
- CWM Environmental Ltd.
The Framework will consist of discipline-specific lots:
- Architectural,
- Mechanical & Engineering
- Quantity Surveying & Cost Control
- Property Related Structural Engineering
- Low Energy Consultants
- Planning Consultants
- Multi-Disciplinary Consultants
However, at this stage, the lotting structure and other details are still under development and may be subject to change at the Council's discretion. Final details will be published in the tender documentation, together with details of Community Benefits, measures relating to the Well-being of Future Generations (Wales) Act and the Decarbonisation agenda.
CPV: 71000000, 71314000, 71314200, 71314300, 71000000, 71200000, 71240000, 71300000, 71400000, 71410000, 71000000, 71500000, 71540000, 71541000, 71530000, 71200000, 71300000, 71400000, 71000000, 71300000, 71330000, 71334000, 71333000, 71321000, 71000000, 71300000, 71310000, 71312000, 71240000, 71000000, 71300000, 71320000, 71322100, 71322000, 71324000, 71200000, 71240000, 71242000, 71244000, 71220000, 71000000, 71200000, 71221000, 71210000, 71222000, 71240000, 71250000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Person cyswllt: Helen Beddow

Ffôn: +44 7525188226

E-bost: ccpsf@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.carmarthenshire.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Carmarthenshire Construction Professional Services Framework

II.1.2) Prif god CPV

71000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

PLEASE NOTE – This is a Prior Information Notice and NOT a Contract Notice

Carmarthenshire County Council wishes to undertake a procurement exercise to establish a Framework for the provision of property-related Project Management and Full Design Team services. The Framework will be utilised by the Carmarthenshire County Council, by any company (as defined by section 1 the Companies Act 2006) which is wholly or partly owned by Carmarthenshire County Council, or by any of the Other Participating Bodies:

- Ceredigion County Council

- Llesiant Delta Wellbeing Ltd.

- Neath Port Talbot County Borough Council

- Pembrokeshire County Council

- Swansea Council

- CWM Environmental Ltd.

The Framework will consist of discipline-specific lots:

- Architectural,

- Mechanical & Engineering

- Quantity Surveying & Cost Control

- Property Related Structural Engineering

- Low Energy Consultants

- Planning Consultants

- Multi-Disciplinary Consultants

However, at this stage, the lotting structure and other details are still under development and may be subject to change at the Council's discretion. Final details will be published in the tender documentation, together with details of Community Benefits, measures relating to the Well-being of Future Generations (Wales) Act and the Decarbonisation agenda.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Architectural Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71220000

71000000

71200000

71221000

71210000

71222000

71240000

71250000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for Architectural Services for all values. Number of consultants to be confirmed following results of market engagement survey.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Mechanical & Electrical Engineering Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71330000

71334000

71333000

71321000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for Mechanical and Electrical Engineering Services for all values. Number of consultants to be confirmed following results of market engagement survey.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Property Related Structural Engineering Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71310000

71312000

71240000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Property Related Structural Engineering Services for all values. Number of consultants to be confirmed following results of market engagement survey.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Quantity Surveying & Cost Control Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71320000

71322100

71322000

71324000

71200000

71240000

71242000

71244000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Quantity Surveying and Cost Control Services for all values. Number of consultants to be confirmed following results of market engagement survey.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Low Energy Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314000

71314200

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Low Energy Consultancy Services for all values. Up to 3 consultants will be appointed for this Lot.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Planning Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71200000

71240000

71300000

71400000

71410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Planning Consultancy Services for all values. Up to 3 consultants will be appointed for this Lot.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Multi-Disciplinary Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71500000

71540000

71541000

71530000

71200000

71300000

71400000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for the appointment of a Multi-Disciplinary Team Services for all values. Up to 3 consultants will be appointed for this Lot.

Consultants bidding for Lot 7 will not be permitted to bid for any other lots.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The lotting structure is indicative at this stage and is subject to change at the Council's discretion. The final lot details will be published in the tender documents.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

15/12/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

FRAMEWORK INFORMATION

Initial framework information presentations are attached to assist interested parties in preparing to bid.

It is anticipated that lotting restrictions will be in place in relation to Lot 7 (Multi-Disciplinary Services) e.g. Consultants bidding for Lot 7 will be not be permitted to bid for any other Lots.

However, at this stage, the lotting structure and other details are under development and are subject to change at the Council's discretion. Final details will be published in the tender documentation.

MARKET ENGAGEMENT SURVEY

We are also conducting a survey to assist in collating feedback from potential suppliers. It would be appreciated if you could complete this survey via this link - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mqqbMYuOHk2GrvdqQD8chAqgo3v9nptIrWdNgO4TRI1UOVkzUVQ0U1EzRDJXNERORzkwTFlDSzlDRC4u&embed=true

TENDER SUPPORT

The Council wishes to encourage Small & Medium Businesses to bid for a place on the Framework. If your company requires further information about the Framework or the tendering process, please contact Carmarthenshire County Council via the messaging facility on this Prior Information Notice. Any queries and the subsequent responses may be published (anonymously) to all interested parties.

BUSINESS WALES TENDER SUPPORT

Business Wales is offering interested parties the following support:

- General Pre-Tender Refresher / Tender-Ready support sessions (e.g. support to register on relevant platforms such as Sell2Wales and eTenderWales), currently scheduled for 29th November 2022 (Tuesday) from 11am – 1pm. Participants will need to register for this event and the link is https://wales.business-events.org.uk/en/events/tender-webinar-carmarthenshire-county-council-professional-services-design-services-getting-tender-ready/.

- Live-Tender Webinar / Workshop specifically for this Framework tender, once the tender is published which will be scheduled shortly (Date and time to be confirmed).

If your company wishes to make use of this independent support, please contact Business Wales directly on 01267 233 749 or e-mail westwales@businesswales.org.uk.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=123771.

(WA Ref:123771)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ccpsf@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71210000Advisory architectural servicesArchitectural and related services
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71220000Architectural design servicesArchitectural and related services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71222000Architectural services for outdoor areasArchitectural design services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71240000Architectural, engineering and planning servicesArchitectural and related services
71250000Architectural, engineering and surveying servicesArchitectural and related services
71244000Calculation of costs, monitoring of costsArchitectural, engineering and planning services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71540000Construction management servicesConstruction-related services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71310000Consultative engineering and construction servicesEngineering services
71314000Energy and related servicesConsultative engineering and construction services
71314300Energy-efficiency consultancy servicesEnergy and related services
71314200Energy-management servicesEnergy and related services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71321000Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildingsEngineering design services
71322000Engineering design services for the construction of civil engineering worksEngineering design services
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71334000Mechanical and electrical engineering servicesMiscellaneous engineering services
71333000Mechanical engineering servicesMiscellaneous engineering services
71330000Miscellaneous engineering servicesEngineering services
71242000Project and design preparation, estimation of costsArchitectural, engineering and planning services
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services
71322100Quantity surveying services for civil engineering worksEngineering design services for the construction of civil engineering works
71312000Structural engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71400000Urban planning and landscape architectural servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71410000Urban planning servicesUrban planning and landscape architectural services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV418871: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 18/11/22
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
Cuddio plant
APR435747: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 27/04/23
Dyddiad Cau: 15/06/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
NOV458006: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
18/11/22CCPSF Presentation Final terfynolPresentation488.32 KB134

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru