Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the Provision of Inspection, Maintenance and Repair Physical Education Equipment, Outdoor Equipment and Play Areas
OCID: ocds-h6vhtk-0387c8
ID yr Awdurdod: AA20167
Cyhoeddwyd gan: Glasgow City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Framework for the provision of Inspection, Maintenance and Repair of Physical Education Equipment, Outdoor Equipment and Play Areas includes for:

1 annual safety inspection, at various establishments within Education Services and Community Gymnasiums

Any agreed/required repairs or maintenance works arising from the annual safety inspection

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Glasgow City Council

Chief Executives Department, City Chambers

Glasgow

G2 1DU

UK

Person cyswllt: Sharon Wallace

Ffôn: +44 1412765623

E-bost: sharon.wallace@glasgow.gov.uk

NUTS: UKM82

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.glasgow.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00196

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework for the Provision of Inspection, Maintenance and Repair Physical Education Equipment, Outdoor Equipment and Play Areas

Cyfeirnod: GCC005173CPU

II.1.2) Prif god CPV

50870000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The framework for the Provision of Inspection, Maintenance and Repair of Physical Equipment, Outdoor Play Equipment and Play Areas includes for 1 annual safety inspection at various establishments within Education Services and Community Gymnasiums and any required/agreed repairs and maintenance works.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 35 985.00 GBP / Y cynnig uchaf: 55 452.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50870000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82


Prif safle neu fan cyflawni:

Various locations throughout Glasgow City

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Framework for the provision of Inspection, Maintenance and Repair of Physical Education Equipment, Outdoor Equipment and Play Areas includes for:

1 annual safety inspection, at various establishments within Education Services and Community Gymnasiums

Any agreed/required repairs or maintenance works arising from the annual safety inspection

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Process / Pwysoliad: 17

Maes prawf ansawdd: Personnel / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Unscheduled Call Outs / Pwysoliad: 4

Maes prawf ansawdd: Sustainability / Pwysoliad: 4

Maes prawf ansawdd: Fair Work Practices / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  65

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2014/S 024-675409

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: GCC005173CPU

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/06/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sports & Playground Services UK Ltd

Lawley House, Butt Road

Colchester

CO3 3DG

UK

Ffôn: +44 3301355262

NUTS: UKJ

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 480 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:701203)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Glasgow Sheriff Court and Justice of the Peace Court

PO Box 23 1 Carlton Place

Glasgow

G5 9DA

UK

E-bost: glasgow@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/glasgow-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Glasgow City Council (“the Council”) must, by notice in writing as soon as possible after the decision has been made, inform all tenderers and candidates concerned of its decision to award the contract, conclude the framework agreement or establish a dynamic purchasing system. The Council must allow a period of at least the relevant standstill period (where the notice is sent by facsimile or electronic means the period is 10 days ending at midnight at the end of the 10th day after that on which the last notice is sent, when sent by other means the period is 15 days) to elapse between the date of despatch of the notice referred to in Regulation 85(1) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (“the Regulations”). The Council is obliged to comply with the Regulations and any eligible economic operator can bring an action in the Sheriff Court or the Court of Session where as a consequence of a breach by the Council, suffers or risks suffering loss or damage. The bringing of court proceedings during the standstill period means that the Council must not enter into the contract, conclude the framework agreement or establish the dynamic purchasing system unless the proceedings are determined, discontinued or disposed of; or the court, by interim order, brings to an end the prohibition. The bringing of court proceedings after the standstill period has elapsed and the remedies that are available to the courts are detailed in the Regulations. Economic Operators can write to the Council seeking further clarification on the notice, to which the Council must respond within 15 days. Economic Operators should be mindful to seek their own independent legal advice when they consider appropriate to do so.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sharon.wallace@glasgow.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50870000Repair and maintenance services of playground equipmentMiscellaneous repair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru