Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Building Repair and Maintenance Framework
OCID: ocds-h6vhtk-0387c9
ID yr Awdurdod: AA20981
Cyhoeddwyd gan: Moray Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Moray Council wishes to put in place a Framework Agreement with suitably qualified and experienced Contractors to provide professional trade services to assist with Reactive Repairs and Planned Maintenance to the Council’s portfolio of public buildings and schools, as well as the Council owned housing stock of 6,297 properties which are located throughout Moray.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Moray Council

High Street

Elgin

IV30 1BX

UK

Ffôn: +44 1343563137

E-bost: procurement@moray.gov.uk

NUTS: UKM62

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.moray.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00160

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Building Repair and Maintenance Framework

Cyfeirnod: 18/0677

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The Moray Council wishes to put in place a Framework Agreement with suitably qualified and experienced Contractors to provide professional trade services to assist with Reactive Repairs and Planned Maintenance to the Council’s portfolio of public buildings and schools, as well as the Council owned housing stock of 6,297 properties which are located throughout Moray.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50000000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM62


Prif safle neu fan cyflawni:

Moray

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Moray Council wishes to put in place a Framework Agreement with suitably qualified and experienced Contractors to provide professional trade services to assist with Reactive Repairs and Planned Maintenance to the Council’s portfolio of public buildings and schools, as well as the Council owned housing stock of 6,297 properties which are located throughout Moray.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This framework will be split into lots which are still being determined. These will be published in the Contract Notice.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

12/12/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The anticipated timescales for the below project are detailed below:

PCST Publication - 12th Dec 2022

Clarification Close - 16th Jan 2023

PCST Deadline for submissions - 23rd Jan 2023

Evaluations complete - 3rd Feb 2023

Standstill complete - 16th Feb 2023

Award and implementation begins - 1st March 2023

Contract Start date - 1st April 2023

Please note - We endeavour to meet this timeline however dates detailed here are indicative and may be subject to change

(SC Ref:714119)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@moray.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru