Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: MTC for BEMS systems
OCID: ocds-h6vhtk-034478
ID yr Awdurdod: AA20440
Cyhoeddwyd gan: Belfast City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council withone contact name and telephone number for this purpose.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Belfast City Council

9 Adelaide Street

Belfast

BT2 8GD

UK

Ffôn: +44 2890320202

E-bost: pmu@belfastcity.gov.uk

NUTS: UKN06

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.belfastcity.gov.uk/tenders

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

MTC for BEMS systems

Cyfeirnod: ITT 36532

II.1.2) Prif god CPV

50710000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council with

one contact name and telephone number for this purpose.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 140 465.54 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50711000

50712000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN06

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council withone contact name and telephone number for this purpose.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-015827

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: ITT 36532

Teitl: MTC for BEMS systems

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ATC Systems Ltd

3 Enterprise Way

Newtownabbey

BT36 4EW

UK

NUTS: UKN0D

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 140 465.54 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Belfast City Council

9 Adelaide Street

Belfast

BT2 8DJ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: pmu@belfastcity.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50710000Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installationsRepair and maintenance services of building installations
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50712000Repair and maintenance services of mechanical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru