Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

MTC for BEMS systems

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Tachwedd 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Tachwedd 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-034478
Cyhoeddwyd gan:
Belfast City Council
ID Awudurdod:
AA20440
Dyddiad cyhoeddi:
24 Tachwedd 2022
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council withone contact name and telephone number for this purpose.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Belfast City Council

9 Adelaide Street

Belfast

BT2 8GD

UK

Ffôn: +44 2890320202

E-bost: pmu@belfastcity.gov.uk

NUTS: UKN06

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.belfastcity.gov.uk/tenders

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

MTC for BEMS systems

Cyfeirnod: ITT 36532

II.1.2) Prif god CPV

50710000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council with

one contact name and telephone number for this purpose.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 140 465.54 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50711000

50712000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN06

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The works covered by this Contract comprises the repair, maintenance and minor works of Building Energy Management Systems installations at various Belfast City Council Properties and locations. Any or all of the locations as listed may be added to the Contract at the sole discretion of the Contract Administrator subject to agreement with the Contractor.

The provision of a emergency, 24 hour, seven days per week call-out services to secure and make safe Council property is an essential and integral part of this work and is ‘of the essence’ with regards to the award and performance of the contract. The Contractor is required to have his representative on site within one hour to make safe the location within the Contract area. The Contractor shall provide the Council withone contact name and telephone number for this purpose.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-015827

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: ITT 36532

Teitl: MTC for BEMS systems

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ATC Systems Ltd

3 Enterprise Way

Newtownabbey

BT36 4EW

UK

NUTS: UKN0D

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 140 465.54 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Belfast City Council

9 Adelaide Street

Belfast

BT2 8DJ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
50712000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod mecanyddol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau
50710000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau
50711000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
pmu@belfastcity.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.