Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Intruder Alarms, CCTV Installations & Door Access Control Systems (Servicing, Maintenance & Repairs)
OCID: ocds-h6vhtk-0329a2
ID yr Awdurdod: AA20843
Cyhoeddwyd gan: Southampton City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This bidding opportunity was for delivering a servicing and preventative maintenance service,

undertaking repairs where necessary and carrying out upgrading works where required to

existing intruder alarm systems, CCTV installations and door access control systems in and

around c.87 No sites (initially comprising 29 No schools and 58 No public buildings), owned

and/or managed by Southampton City Council; to include associated electrical works.

A more detailed description of the service required was provided within the suite of supporting

bidding document

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Southampton City Council

Southampton

UK

E-bost: tendermanagement@southampton.gov.uk

NUTS: UKJ32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.southampton.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Intruder Alarms, CCTV Installations & Door Access Control Systems (Servicing, Maintenance & Repairs)

Cyfeirnod: SCC-SMS-0075

II.1.2) Prif god CPV

50600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This bidding opportunity was for delivering a servicing and preventative maintenance service,

undertaking repairs where necessary and carrying out upgrading works where required to

existing intruder alarm systems, CCTV installations and door access control systems in and

around c.87 No sites (initially comprising 29 No schools and 58 No public buildings), owned

and/or managed by Southampton City Council; to include associated electrical works.

A more detailed description of the service required was provided within the suite of supporting

bidding document

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 840 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50610000

35121000

35125300

45222300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ32

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This bidding opportunity was for delivering a servicing and preventative maintenance service,

undertaking repairs where necessary and carrying out upgrading works where required to

existing intruder alarm systems, CCTV installations and door access control systems in and

around c.87 No sites (initially comprising 29 No schools and 58 No public buildings), owned

and/or managed by Southampton City Council; to include associated electrical works.

A more detailed description of the service required was provided within the suite of supporting

bidding document

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 45

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.6) Gwybodaeth am arwerthiant electronig

Defnyddir arwerthiant electronig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-008967

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: SCC-SMS-0075

Teitl: Intruder Alarms, CCTV Installations & Door Access Control Systems (Servicing, Maintenance & Repairs)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/10/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 11

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kestrel Guards Limited

3 Yeoman Business Park

Southampton

SO16 9JX

UK

NUTS: UKJ32

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 319 712.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Procurement Review Body

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tendermanagement@southampton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45222300Engineering work for security installationsDefence and security
50600000Repair and maintenance services of security and defence materialsDefence and security
50610000Repair and maintenance services of security equipmentRepair and maintenance services of security and defence materials
35125300Security camerasSurveillance system
35121000Security equipmentSurveillance and security systems and devices

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru