Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of External Audit Services 2023
OCID: ocds-h6vhtk-0387ce
ID yr Awdurdod: AA78250
Cyhoeddwyd gan: Flagship Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau: 23/12/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The provision of external audit services for Flagship Housing Group and its subsidiaries and charitable foundation. Flagship Group invites you to submit a bid in response to the invitation to tender (ITT) following which bidders meeting minimum pass criteria will subsequently be invited to present proposals for the provision of external audit services for a period of 3 years covering financial years 2022/2023 and 2023/2024 and 2024/2025 with the option to extend for three further 1-year periods i.e. a maximum overall contract term of 6 years. The estimated contract value is for the maximum 6-year term excluding VAT.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Flagship Housing Group

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

E-bost: procurement@flagship-group.co.uk

NUTS: UKH15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.flagship-group.co.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Norwich:-Auditing-services./26C848H6RG


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Norwich:-Auditing-services./26C848H6RG


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of External Audit Services 2023

II.1.2) Prif god CPV

79212000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The provision of external audit services for Flagship Housing Group and its subsidiaries including charitable foundation.The estimated contract value is for the maximum 6-year term excluding VAT.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH15


Prif safle neu fan cyflawni:

Norwich and East Norfolk

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of external audit services for Flagship Housing Group and its subsidiaries and charitable foundation. Flagship Group invites you to submit a bid in response to the invitation to tender (ITT) following which bidders meeting minimum pass criteria will subsequently be invited to present proposals for the provision of external audit services for a period of 3 years covering financial years 2022/2023 and 2023/2024 and 2024/2025 with the option to extend for three further 1-year periods i.e. a maximum overall contract term of 6 years. The estimated contract value is for the maximum 6-year term excluding VAT.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The initial contract is for a period of 3 years covering financial years 2022/2023 and 2023/2024 and 2024/2025 with the option to extend for three further 1-year periods i.e. a maximum overall contract term of 6 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/26C848H6RG

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/12/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/12/2022

Amser lleol: 15:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Norwich:-Auditing-services./26C848H6RG

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/26C848H6RG

GO Reference: GO-20221123-PRO-21543574

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Flagship Housing Group Limited

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Flagship Housing Group

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

E-bost: procurement@flagship-group.co.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.flagship-group.co.uk/

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Flagship Housing Group

31 King Street

Norwich

NR1 1PD

UK

Ffôn: +44 8081684555

E-bost: procurement@flagship-group.co.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.flagship-group.co.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@flagship-group.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79212000Auditing servicesAccounting and auditing services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru