Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Haberdashers’ Aske’s Federation Trust - Grounds Maintenance Services Tender
OCID: ocds-h6vhtk-0387cf
ID yr Awdurdod: AA83384
Cyhoeddwyd gan: Haberdashers’ Aske’s Federation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau: 13/01/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Haberdashers’ Academies Trust South are a multi-academy trust consisting of four secondary schools and five primary schools and have been educating children and young people since 1876.

The Trusts moral imperative at that time, was to ensure that every child in their care received the best possible education, in order to make the best start in life. That moral imperative remains today, underpinned by the Trusts values of aspiration and achievement, personal responsibility, self-discipline and mutual respect.

Haberdashers’ Academies Trust South are proud to be a diverse community and take seriously the need to ensure that every child, young person and adult connected with their schools, feels included, welcomed and listened to. This is an important part of who they are and their commitment to equality and fairness. This commitment remains at the forefront of their work.

The Tender project is seeking to appoint a grounds maintenance supplier whose initiative and innovation will be welcomed, for the provision of grounds maintenance services within the existing facilities, of the nine schools in the Trust. The high-quality service levels proposed, should maintain excellent standards throughout, resulting in a pleasant environment for both the students and staff.

The contract will be for three years in duration, with the option to extend for a further one period of up to two years and with a commencement date of 1st August 2023.

Full details will be included in the Invitation to Tender.

TUPE regulations apply to this contract, which involves the transfer of existing cleaning staff, of which some may be members of the Local Government Pension Scheme, requiring arrangements to be made for 'Admitted Body' status with the relevant pension fund.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Aske’s Federation Trust

Haberdashers' Hatcham College, Pepys Road

London

SE14 5SF

UK

Ffôn: +44 2081332224

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habstrustsouth.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Crayford Primary

Iron Mill Lane

Crayford

DA1 4RS

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI5

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habscrayfordprimary.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers' Slade Green Primary

Chrome Road, Slade Green

Erith

DA8 2EL

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI5

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habssladegreenprimary.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Hatcham Primary

Hunsdon Road

London

SE14 5RD

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habshatchamprimary.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Hatcham Free School

Pepys Site, Pepys Road

London

SE14 5SF

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habshatchamfree.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers' Knights Primary

Ballamore Road

Bromley

BR1 5LW

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habsknightsprimary.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Borough Academy

94B Southwark Bridge Road

London

SE1 0EX

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habsborough.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers’ Crayford Academy

Iron Mill Lane, Crayford

Dartford

DA1 4RS

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI5

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habscrayford.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers' Hatcham College

Pepys Campus, Pepys Road

London

SE14 5SF

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habshatcham.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Haberdashers' Knights Academy

Launcelot Road

Bromley

BR1 5EB

UK

E-bost: operations@invictuspartnership.com

NUTS: UKI4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.habsknights.org.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://invictus.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Grounds-maintenance-services./EC4MB66676


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Haberdashers’ Aske’s Federation Trust - Grounds Maintenance Services Tender

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Tender project is seeking to appoint a grounds maintenance supplier whose initiative and innovation will be welcomed, for the provision of grounds maintenance services within the existing facilities of the nine schools in the Trust.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 395 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI4


Prif safle neu fan cyflawni:

Inner London – East

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Haberdashers’ Academies Trust South are a multi-academy trust consisting of four secondary schools and five primary schools and have been educating children and young people since 1876.

The Trusts moral imperative at that time, was to ensure that every child in their care received the best possible education, in order to make the best start in life. That moral imperative remains today, underpinned by the Trusts values of aspiration and achievement, personal responsibility, self-discipline and mutual respect.

Haberdashers’ Academies Trust South are proud to be a diverse community and take seriously the need to ensure that every child, young person and adult connected with their schools, feels included, welcomed and listened to. This is an important part of who they are and their commitment to equality and fairness. This commitment remains at the forefront of their work.

The Tender project is seeking to appoint a grounds maintenance supplier whose initiative and innovation will be welcomed, for the provision of grounds maintenance services within the existing facilities, of the nine schools in the Trust. The high-quality service levels proposed, should maintain excellent standards throughout, resulting in a pleasant environment for both the students and staff.

The contract will be for three years in duration, with the option to extend for a further one period of up to two years and with a commencement date of 1st August 2023.

Full details will be included in the Invitation to Tender.

TUPE regulations apply to this contract, which involves the transfer of existing cleaning staff, of which some may be members of the Local Government Pension Scheme, requiring arrangements to be made for 'Admitted Body' status with the relevant pension fund.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 395 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2023

Diwedd: 31/07/2028

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://invictus.delta-esourcing.com/respond/EC4MB66676

Please ensure that no hard copies of any returns or communications are sent directly to the Trust. All documentation pertaining to this procurement must be uploaded directly to the Portal.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 13/01/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 20/02/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the closing date and time.

The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this contract notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.

The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for this contract opportunity.

The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://invictus.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Grounds-maintenance-services./EC4MB66676

To respond to this opportunity, please click here:

https://invictus.delta-esourcing.com/respond/EC4MB66676

GO Reference: GO-20221123-PRO-21543612

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Haberdashers’ Aske’s Federation Trust

Haberdashers' Hatcham College, Pepys Road

London

SE14 5SF

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: operations@invictuspartnership.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru