Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Agreement for the provision of Safe Working at Heights PPE
OCID: ocds-h6vhtk-03879a
ID yr Awdurdod: AA78549
Cyhoeddwyd gan: West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The provision of Safe Working at height PPE/Equipment for use by the UK HART/SORT teams and the Fire and Rescue Services.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation Trust

Trust HQ, Millenium Point, Waterfront Business Park

Brierley Hill

DY5 1LX

UK

Ffôn: +44 1384246603

E-bost: Ian.Weston@wmas.nhs.uk

NUTS: UKK1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://wmas.nhs.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework Agreement for the provision of Safe Working at Heights PPE

Cyfeirnod: 0452-22-N

II.1.2) Prif god CPV

35110000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The West Midlands Ambulance Service University NHS FT (WMAS) is procuring on behalf of the National Ambulance Resilience Unit (NARU), a tender process is being facilitated for the provision of Safe Working at Heights (Swah) PPE that will provide national HART and Sort teams a compliant route to market. Also included will be all Fire and Rescue services across England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35110000

35113000

35113400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UKG3


Prif safle neu fan cyflawni:

WEST MIDLANDS (ENGLAND),West Midlands

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of Safe Working at height PPE/Equipment for use by the UK HART/SORT teams and the Fire and Rescue Services.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/NK2G335G78

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-033200

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 2022/S 000-033200

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=738753095

GO Reference: GO-20221123-PRO-21543616

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation Trust

Trust HQ, Millenium Point, Waterfront Business Park

Brierley Hill

DY51LX

UK

Ffôn: +44 1384246603

E-bost: Ian.Weston@wmas.nhs.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Ian.Weston@wmas.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35110000Firefighting, rescue and safety equipmentEmergency and security equipment
35113400Protective and safety clothingSafety equipment
35113000Safety equipmentFirefighting, rescue and safety equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru