Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Repair of Optronic Assemblies / Line Replacement Units (LRUs), Swarmlite and Protector Remote Weapon Systems (RWS)
OCID: ocds-h6vhtk-0387d2
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Babcock Land Defence Limted, acting on behalf of the United Kingdom Ministry of Defence, intends to place a 5 year contract with a further 2 x 1 option years with Thales UK Ltd for repair and maintenance of Thales Line Replacement Units and repair of Swarmlite Remote Weapon Station covering the Challenger 2 and Titan and Trojan platforms.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Telford

TF2 8JT

UK

Person cyswllt: IRM Procurement Repair Team

E-bost: irmprocurementrepairteam@babcockinternational.com

NUTS: UKG21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.babcockinternational.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Repair of Optronic Assemblies / Line Replacement Units (LRUs), Swarmlite and Protector Remote Weapon Systems (RWS)

Cyfeirnod: IRM19/7214

II.1.2) Prif god CPV

50630000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Babcock Land Defence Limited, acting as agent on behalf of the UK Ministry of Defence, has a requirement to place a 5 year Framework Agreement with the possibility 2 x 1 year options for the repair and maintenance of line replacement units and Swarmlite Remote Weapon Station covering the Challenger 2 and T2 platforms. Equipment to be covered but not limited to:

1240993402363

5998991260415

5998993015947

5855998655573

5855996627918

5855991558339

5998995003435

5998997017992

2590999884199

3010998159786

5998997654891

1005251602703

2590998311871

2540992924928

1240995353518

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Babcock Land Defence Limted, acting on behalf of the United Kingdom Ministry of Defence, intends to place a 5 year contract with a further 2 x 1 option years with Thales UK Ltd for repair and maintenance of Thales Line Replacement Units and repair of Swarmlite Remote Weapon Station covering the Challenger 2 and Titan and Trojan platforms.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

2 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Gwrthrych y contract yw gwasanaethau a restrir yn Atodiad II B i’r Gyfarwyddeb

Esboniad:

It is considered that this contract can be placed using the negotiated procedure, without prior publication pursuant to Article 28(1)(e) of Directive 2009/81/EC (Regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011) for the following technical reasons:

1) Thales UK Ltd are the Design Organisation (DO) for the LRUs and have extensive and in depth knowledge of these items with access to original underlying technical drawings/information and technical specifications, data and knowledge which are required to provide the repair and maintenance services required by the contract;

2) Without access to such design drawings/information and technical specifications, data and knowledge, the United Kingdom Ministry of Defence is not in a position to be able to identify the exact technical requirements (including the original equipment manufacturer standards) which are required to ensure the proper operation, safety and suitability of the requirement; and

3) As a result, Thales UK Ltd are currently the only company with the technical expertise and know-how to undertake the services covered by the scope of this contract.

This notice is not a request for expressions of interest so please do not apply to be invited to tender. This notice advises that the Authority has decided to negotiate a contract with the named supplier on a single source basis, and is published for reasons of transparency.

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 135-334059

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: IRM19/7214

Teitl: The Repair of Optronic Assemblies / Line Replacement Units (LRUs), Swarmlite and Protector Remote Weapon Systems (RWS)

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

12/07/2019

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Thales UK Limited

Glasgow

G51 4BC

UK

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Babcock Land Defence Limited

Telford

UK

E-bost: irmprocurementrepairteam@babcockinternational.com

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: irmprocurementrepairteam@babcockinternational.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50630000Repair and maintenance services of military vehiclesRepair and maintenance services of security and defence materials

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru