Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PRO004557 Goods-Framework-Supply of Actuators
OCID: ocds-h6vhtk-0387d3
ID yr Awdurdod: AA76770
Cyhoeddwyd gan: United Utilities Water Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau: 21/12/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Company’s installed actuator supply base comprises of actuators using different energy sources such as electric current, hydraulic pressure and pneumatic pressure. Electric actuators contribute the largest proportion of the Company’s supply base and the principal items of the scope of supply focus on this actuator type. However, where the need relates to hydraulic and pneumatic actuators then the Terms and Conditions of this arrangement will be extended to these other types of actuator also.

The requirements for the supply and delivery of electric actuators to be procured by the Company, and its Partners, for its Water, Wastewater and Bioresources asset base across process and network applications. The Kit Framework scope for actuators shall include the selection, design & manufacture, supply & delivery of, off-loading and Factory Acceptance Test (FAT) of new and replacement actuators for the operation and control of valves including penstocks. Services in support of the Framework include pre-selection assistance, after sales services & technical support including provision of information using a Building Information Modelling (BIM) approach, provision of spares, components & consumables of the actuator supplied during the actuator asset life span.

The Kit Framework shall include the option to ‘repair and refurbish’ the actuator asset during the warranty period.

It is essential that fit for purpose actuators are selected with optimum performance and least potential whole life cost.

Other Framework services which shall include, but not be limited to, the measurement & reporting of key performance indicators around time, cost and quality via monthly reports and participation in Supplier Relationship Management (SRM) review meetings to drive continuous improvement.

Excluded from the Kit Framework scope will be disposal, hire, and refurbishment and repair services for UU Water, Wastewater and Digital Services Operations outside of the warranty period.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Utilities Water Limited

02366678

Lingley Mere Business Park

Warrington

WA5 3LP

UK

Person cyswllt: Matthew Walker

E-bost: matthew.walker2@uuplc.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.unitedutilities.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/43984

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=56276&B=UNITEDUTILITIES


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=56276&B=UNITEDUTILITIES


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Dŵr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PRO004557 Goods-Framework-Supply of Actuators

Cyfeirnod: PRO004557

II.1.2) Prif god CPV

31131100

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The supply and delivery of electric actuators to be procured by the Company, and its Partners, for its Water, Wastewater and Bioresources asset base across process and network applications. The Kit Framework scope for actuators shall include the selection, design & manufacture, supply & delivery of, off-loading and Factory Acceptance Test (FAT) of new and replacement actuators for the operation and control of valves including penstocks. Services in support of the Framework include pre-selection assistance, after sales services & technical support including provision of information using a Building Information Modelling (BIM) approach, provision of spares, components & consumables of the actuator supplied during the actuator asset life span.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 600 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

42132100

42132110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Company’s installed actuator supply base comprises of actuators using different energy sources such as electric current, hydraulic pressure and pneumatic pressure. Electric actuators contribute the largest proportion of the Company’s supply base and the principal items of the scope of supply focus on this actuator type. However, where the need relates to hydraulic and pneumatic actuators then the Terms and Conditions of this arrangement will be extended to these other types of actuator also.

The requirements for the supply and delivery of electric actuators to be procured by the Company, and its Partners, for its Water, Wastewater and Bioresources asset base across process and network applications. The Kit Framework scope for actuators shall include the selection, design & manufacture, supply & delivery of, off-loading and Factory Acceptance Test (FAT) of new and replacement actuators for the operation and control of valves including penstocks. Services in support of the Framework include pre-selection assistance, after sales services & technical support including provision of information using a Building Information Modelling (BIM) approach, provision of spares, components & consumables of the actuator supplied during the actuator asset life span.

The Kit Framework shall include the option to ‘repair and refurbish’ the actuator asset during the warranty period.

It is essential that fit for purpose actuators are selected with optimum performance and least potential whole life cost.

Other Framework services which shall include, but not be limited to, the measurement & reporting of key performance indicators around time, cost and quality via monthly reports and participation in Supplier Relationship Management (SRM) review meetings to drive continuous improvement.

Excluded from the Kit Framework scope will be disposal, hire, and refurbishment and repair services for UU Water, Wastewater and Digital Services Operations outside of the warranty period.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 600 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 96

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Y nifer o gyfranogwyr a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The length of the Framework agreements shall be for an initial two (2) years with an option to extend annually upon mutual agreement for a period of up to six (6) years, so that the potential total aggregated duration of the Framework Agreement term shall be some eight (8) years.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Applicants should review the document named as "READ ME FIRST PRO004557'. This READ ME FIRST document has been developed to provide guidance to Applicants or interested parties that are considering or shall be intending to seek qualification for inclusion on the tender list for PRO004557 Goods-Framework-Supply of Actuators.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/12/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England & Wales

City of Westminster

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: matthew.walker2@uuplc.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31131100ActuatorsSingle-phase motors
42132110Electric valve actuatorsParts of taps and valves
42132100Valve actuatorsParts of taps and valves

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru