Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Accommodation and support for 16-25 year olds in Somerset
OCID: ocds-h6vhtk-0387d6
ID yr Awdurdod: AA20101
Cyhoeddwyd gan: Somerset County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

** PLEASE NOTE: By Expressing an Interest in this event via the portal you are not confirming your place at the event. Please follow the instructions below to reserve your place. **

Event Details:

The same event will be delivered on two occasions as set out below:

• Date: Thursday 12th January 2023

• Time: 09:00 – 09:30 for registration, 09:30 - 12:30 for the event

• Venue: t.b.c. (Bridgwater area)

• Date: Friday 13th January 2023

• Time: 09:00 – 09:30 for registration, 09:30 - 12:30 for the event

• Venue: t.b.c. (Yeovil area)

• Event Registration:

To attend this event please send a message through the e-tender system www.supplyingthesouthwest.org.uk providing the name of your organisation, the name of the person(s) wishing to attend (Max 2 per organisation) and a contact email address for each to enable us to send through the full details of the event and the venue. Please ensure that those attending from your organisation are the most appropriate to feed into the discussions. If you are unable to attend the event, the presentation, notes and associated documentation will be available through the e-tender system www.supplyingthesouthwest.org.uk.

Please respond by the deadline of 12:00pm on 09th January 2023 if you wish to attend. Thank you.

SCC reserves the right to cancel or re-arrange these events at its own discretion. Thank you.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Somerset County Council

County Hall

Taunton

TA1 4DY

UK

Person cyswllt: Mr Steve Barker

Ffôn: +44 1823356791

E-bost: stephen.barker@somerset.gov.uk

NUTS: UKK23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Accommodation and support for 16-25 year olds in Somerset

Cyfeirnod: DN644505

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is not a call for competition and is not yet a contract opportunity.

Somerset County Council and the four District Councils would like to invite you to a market engagement event to discuss how, together, we can prevent youth homelessness across Somerset by delivering housing related support and accommodation for 16-25 year olds. We are keen to hear feedback from a range of providers as part of the wider consultation for these services.

Market Engagement Events

Market Engagement events will be held on 12th and 13th January 2023.

Purpose of the event:

• For Somerset Councils to share its vision of a future service delivery model

• To seek feedback from you as experts;

• To help plan towards potential forthcoming procurement arrangements;

• To build on existing expertise and ensure best use of the funding resources;

There will be an opportunity for potential and interested providers to book a future appointment to discuss any thoughts or questions with commissioners.

Organisations that take part will not be advantaged or disadvantaged in any way in any potential future formal procurement. Commercial confidentiality will be respected. This notice does not represent a formal commitment by Somerset County Council to undertake a procurement procedure.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

** PLEASE NOTE: By Expressing an Interest in this event via the portal you are not confirming your place at the event. Please follow the instructions below to reserve your place. **

Event Details:

The same event will be delivered on two occasions as set out below:

• Date: Thursday 12th January 2023

• Time: 09:00 – 09:30 for registration, 09:30 - 12:30 for the event

• Venue: t.b.c. (Bridgwater area)

• Date: Friday 13th January 2023

• Time: 09:00 – 09:30 for registration, 09:30 - 12:30 for the event

• Venue: t.b.c. (Yeovil area)

• Event Registration:

To attend this event please send a message through the e-tender system www.supplyingthesouthwest.org.uk providing the name of your organisation, the name of the person(s) wishing to attend (Max 2 per organisation) and a contact email address for each to enable us to send through the full details of the event and the venue. Please ensure that those attending from your organisation are the most appropriate to feed into the discussions. If you are unable to attend the event, the presentation, notes and associated documentation will be available through the e-tender system www.supplyingthesouthwest.org.uk.

Please respond by the deadline of 12:00pm on 09th January 2023 if you wish to attend. Thank you.

SCC reserves the right to cancel or re-arrange these events at its own discretion. Thank you.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

06/03/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: stephen.barker@somerset.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru