Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Office Cleaning Services for Department Buildings (1) (1)
OCID: ocds-h6vhtk-0387d9
ID yr Awdurdod: AA81683
Cyhoeddwyd gan: Name: Bristol & Weston Purchasing Consortium
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau: 29/12/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium on behalf of University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust and North Bristol NHS Trust is issuing an invitation to tender ("ITT") in connection with competitive procurement of the provision of Office Cleaning

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Name: Bristol & Weston Purchasing Consortium

Name: Bristol & Weston Purchasing Consortium

Christopher Hancock Bulding

North Bristol NHS Trust

BS10 5NB

UK

Person cyswllt: BWPC Catherine Boot

Ffôn: +44 0117414

E-bost: catherine.boot@nbt.nhs.uk

NUTS: UKK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.nbt.nhs.uk/bristol-weston-nhs-purchasing-consortium

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=56453&B=NHSSW


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=56453&B=NHSSW


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Office Cleaning Services for Department Buildings (1) (1)

Cyfeirnod: BWPCNC839 - 5 RA7

II.1.2) Prif god CPV

90919200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium on behalf of University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust and North Bristol NHS Trust is issuing an invitation to tender ("ITT") in connection with competitive procurement of the provision of Office Cleaning

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK


Prif safle neu fan cyflawni:

BS10 5NB

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium on behalf of University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust and North Bristol NHS Trust is issuing an invitation to tender ("ITT") in connection with competitive procurement of the provision of Office Cleaning

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 160 140.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 10/02/2023

Diwedd: 09/02/2026

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium on behalf of University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust and North Bristol NHS Trust is issuing an invitation to tender ("ITT") in connection with competitive procurement of the provision of Office Cleaning.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/12/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 29/12/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

BWPC

Christopher Hancock Bulding

North Bristol NHS Trust

BS10 5NB

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

BWPC

Christopher Hancock Bulding

North Bristol NHS Trust

BS10 5NB

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Name: Bristol & Weston Purchasing Consortium

Princess Campbell Office

North Bristol NHS Trust

BS10 5NB

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: catherine.boot@nbt.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90919200Office cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru